Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Bygga, bo och miljö

Här hittar du information om att bygga nytt samt information om ditt boende och miljö.

Hitta snabbt

Avfall och återvinning

SÅM har ansvaret för avfallshanteringen i Gislaveds kommun. Här kan du hitta information om återvinningscentraler, sopsortering och avgifter.

Boendemiljö, buller, luftkvalitet

Här kan du läsa om boendemiljö, buller, luftkvalitet och eldning.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för anpassning av permanentbostäder. Bidraget är till för personer med funktionsvariation.

Bostäder och offentliga lokaler

På dessa sidor hittar du information om bostäder och lokaler men även om offentliga miljöer i kommunen.

Brandskydd och sotning

Här hittar du information sotning, fyrverkerier, brand och skadeförebyggande arbete.

Bredband och IT

Här kan du läsa om bredbandsutbyggnad i kommunen

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad ska du bygga eller ändra?

Energi och uppvärmning

Här hittar du information och tips om hur du kan kan tänka smart när det kommer till energi och uppvärmning för din bostad.

Hållbarhetsarbete i kommunen

En hållbar utveckling är allas ansvar. I kommunen arbetar vi med Agenda 2030 och strategiska hållbarhetsfrågor inom flera områden och på olika sätt. Vi anordnar...

Kemikalier

Kemikalier kan ha bra egenskaper men de kan även vara skadliga. Läs mer om hur du på bästa sätt kan hantera kemikalier i din närmiljö.

Livsmedel och alkoholservering

Du som konsument ska säkert kunna konsumera livsmedel och alkohol utan hälsorisk.

Mark och lediga tomter

Här hittar du information om frågor som rör mark och exploatering, till exempel vilken av kommunens bostads- och industrimark som finns till försäljning.

Naturvård, parker och sjöar

Skogar, sjöar och myrar dominerar naturen i vårt närområde. Läs om hur du söker naturvårdsbidrag eller hur du gör om du upptäcker en invasiv art.

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att balansera och väga olika intressen gentemot varandra. Här kan du läsa mer om samhällets utveckling och framtid.

Sällskapsdjur och vilda djur

Här hittar du information om att ha djur som privatperson och som fastighetsägare hur du kan hantera störande eller vilda djur som orsakar skada.

Vatten och avlopp

Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn.

Nyheter

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.