Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Anmälan om bassängbad

Här hittar du som driver eller vill driva ett bassängbad information om anmälan, tillsyn och egenkontroll.

Du som driver ett bassängbad behöver sköta om och kontrollera din anläggning. Bygg- och miljönämnden har tillsyn och nya bassängbad måste alltid anmälas till kommunen.

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet och det är miljöenheten som har tillsynsansvaret över bassängbaden. Det här innebär att du som verksamhetsutövare måste skicka in en anmälan till bygg- och miljöavdelningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

Blankett för anmälan

Anmälan ska alltid göras för bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många. Exempel på bassängbad som används av många är bad på arbetsplatser eller bostadsrättsföreningar. Du behöver göra en anmälan senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk.

Anmälan om bassängbad Pdf, 139.9 kB.

Miljösanktionsavgift

Om anmälan inte har gjorts senast sex veckor innan verksamheten påbörjas kan Bygg- och miljönämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Ha bra rutiner för att minska hälsorisker

För att minska hälsoriskerna måste du ha koll på hur stort antal badande reningsanläggningen och bassängen klarar av och du ska ha bra rutiner för kontroll av vattenkvaliteten, driftrutiner för reningsanläggning, hygien, städning och kemikaliehantering.

Det är viktigt att bakteriekoncentrationen i vattnet alltid är låg eftersom det minskar risken för att människor blir sjuka av att bassängvattnet. För att kontrollera vattenkvaliteten behöver man skicka in prover på vattnet till laboratorieanalys.

Resultaten av dessa bör rapporteras till miljöenheten. Du måste ha en fungerande egenkontroll som är dokumenterad.

Egenkontroll

Exempel på rutiner som behöver ingå i egenkontrollen:

  • rutiner för provtagning av badvattnet
  • rutiner för hur brister i vattenkvaliteten ska åtgärdas
  • rutiner för kontroll av reningsanläggning
  • rutiner för rengöring av bassänger, reningsanläggning samt städning av kringliggande utrymmen
  • en dokumenterad journalföring för kontroll på vattenkvalitet och reningsanläggning
  • en aktuell kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad över riskklassificerade kemiska produkter. Gislaveds kommuns exempel på kemikalieförteckning. Pdf, 133.1 kB.

Förutom rengöringen och driften av bassängen är det viktigt att ha koll på badbelastning och att informera de badande om vikten av hygien för att ha god vattenkvalitet.

Läs mer om egenkontroll enligt miljöbalken

Om verksamheten ändras

Meddela miljöenheten om:

  • verksamheten upphör
  • verksamheten förändras eller utökas
  • verksamheten flyttar
  • någon annan tar över verksamheten.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.