Brandvarnare

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död.

Brandvarnaren skall placeras i takets högsta punkt och inte på väggen. Det bör finnas minst en brandvarnare per våning. Det finns brandvarnare som kan kopplas ihop, så att en upptäckt brand på ena våningen, uppmärksammas samtidigt i hela bostaden. Batteridrivna brandvarnare är vanligast, men det finns också nätanslutna. Undersökningar har visat att alltför många brandvarnare inte fungerar eftersom gamla batterier inte bytts ut.

Lag och ansvar

Sedan 1999 har det funnits krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder. För bostäder som är byggda innan finns ett allmänt råd som säger att det bör finnas brandvarnare i alla bostäder. I det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder står att ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst kan tas upp i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal. Om inget finns avtalat bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och hyresgästen ansvara för skötseln, som batteribyte, testning, rengöring.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att bli påmind om att byta batterierna i din brandvarnare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterades senast: 2020-06-30