Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Elda utomhus

En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Den svenska allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Anmäla eldning

Eldning utomhus för exempelvis Valborgseldar eller riseldning kan du anmäla till räddningstjänsten genom att använda e-tjänsten för säsongsbrasor och övrig eldning eller ringa Kontaktcenter. Du behöver också göra din anmälan minst 7 dagar innan eldningen.

Brandrisk och prognoser

Under en stor del av året, vår till höst, är risken för en skogsbrand eller en gräsbrand stor om det är torrt i naturen. Följ räddningstjänstens rekommendationer och håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud råder.

Får jag elda trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall i mindre mängder kan vara tillåtet att elda på egen tomt. Men du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Viktigt är att rök, lukt och sotflagor från eldningen inte stör närboende.

Du som bor i fristående hus kan elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall från den egna trädgården om röken inte stör närboende. Däremot är det förbjudet att elda skräp som byggavfall, gamla möbler, gummi och plast. Vid eldning riskerar du att sprida rök med skadliga ämnen som kan vara besvärande för både dig själv och andra.

Den som eldar har ansvaret för att elden inte sprids och att eldandet inte leder till besvär för andra. När du eldar måste du ta hänsyn till dina grannar så att du inte orsakar problem på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. Elda endast torrt trädgårdsavfall, blöta löv och fuktigt gräs ger väldigt kraftig rök. Elda inte när det blåser mycket.

Använd helst en eldningstunna när du eldar och lägg i lagom mycket kvistar och ris åt gången, på så sätt har du kontroll över elden. Eftersom gnistor från elden kan färdas med vinden bör du vara förberedd med vattenslang och vattenhinkar. Se också till att det är fritt tre till fem meter upp i luften, eldning får inte ske under ett träd eller en elledning. Lämna inte elden, den kan spridas snabbt. Kontrollera också att elden verkligen är släckt när du är klar med eldningen, det kan ta flera timmar tills glöden har slocknat.

Göra upp eld i naturen

På en del platser kan det vara förbjudet att elda, som i skyddade naturområden. Se lokala anvisningar för eventuellt eldningsförbud.

Ibland utfärdas eldningsförbud på grund av att brandrisken är stor. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även vid iordninggjorda eldplatser.

Lokala avvikelser meddelas av räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö. Information om brandrisk och eldningsförbud brukar ges i lokalpressen och i samband med lokalradions nyhetssändningar. Du kan även läsa om det på olika webbplatser, vår egen, länsstyrelsens eller turistbyråns.

Du kan läsa om uppdaterad information gällande brandrisk på Räddningstjänstens Facebooksida.

  • Placera inte brasan i närheten av torr vegetation och minst 50 meter ifrån byggnad.
  • Ha alltid vatten i närheten när du eldar. Med hjälp av en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig. Blöta också ner marken runt brasan innan du tänder och fortsätt väta marken eftersom den torkar på grund av strålningsvärmen.
  • Ta bort brännbart material 15 meter runt omkring elden
  • Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög.
  • Gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material som kan starta en gräs- eller skogsbrand.
  • Tänk på att plaster/gummi eller annat skräp kan vara olämpligt att elda eftersom farlig rök kan uppstå.
  • Bevaka alltid elden till dess att risken för brandspridning är över.
  • Kontrollera att ingen glöd finns kvar och häll rikligt med vatten över askhögen eller täck över den med jord.
  • Ta alltid det säkra före det osäkra. Kolla efter några timmar att det är släckt ordentligt.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan