Tillfällig övernattning

Om du ska genomföra en tillfällig övernattning (läger eller liknande) i en lokal som inte är avsedd för övernattning så måste du följa ett antal regler. Detta är viktigt eftersom utrymning av sovande, som dessutom inte förväntas känna till lokalerna, ska kunna genomföras säkert vid en eventuell brand.

Övernattningen måste också anmälas till räddningstjänsten minst 7 dagar innan övernattningen äger rum, eftersom övernattningen normalt inte kan förväntas i lokalen.Anmäl tillfällig övernattning längs ner på sidan.

Regler för tillfällig övernattning

Brandskyddsregler vid tillfällig övernattning i skollokaler och liknande
Med övernattning avses här sådan som sker endast tillfälligt för grupper, t.ex idrottsläger och liknande.Lokal ska vara godkänd från brandskyddssynpunkt. För förläggningen ska utses en eller flera brandskyddsansvariga.

Räddningstjänsten ska meddelas minst en vecka innan övernattning ska ske.
Det ska klart framgå:
- Förläggningstid, datum
- Vilka lokaler som avses
- Antal övernattande i varje lokal och totala antalet övernattande.
- Namn och telefonnummer till brandskyddsansvarig

Brandskydd och vakt

I korridorer (och liknande anslutande utrymmen) och övernattningsrum ska brandvarnare uppsättas, såvida inte fast installerat utrymningslarm finns i lokalerna. Brandvarnare alt. utrymningslarm ska funktionsprovas senast en vecka innan övernattning påbörjas. Brandvarnare ska placeras i taknivå med högst 20 meters mellanrum. Alternativt ska vaken vakt finnas i varje övernattningslokal. Vakten ska ha kontinuerlig uppsikt över lokaler som ingår i utrymningsvägarna t ex korridor.

Telefon för larmning ska finnas lätt tillgänglig.

Brandredskap ska finnas lätt tillgängligt tillsammans med ficklampor för varje vuxen.

Utrymning

Utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara inifrån. Personer som saknar kännedom om utrymningsvägarnas placering ska informeras om detta. Normalt finns utrymningsplan anslagen i varje skollokal.

Utrymning via fönster godtas om fönsteröppning är belägen högst 2 meter över markplanet och bröstningshöjden (höjd från golv till fönstrets underkant) i lokalen är högst 1 meter. Fönstret får inte vara låst utan ska kunna öppnas med ett enkelt handgrepp.

I korridorer får kläder och annat brännbart material inte förvaras. Uppställning av stolar och bord eller annat som hindrar framkomligheten får inte göras i korridorer eller trapphus.

Vid utrymning ansvarar ledare för att samtliga utrymmer. Rapport om eventuella saknade elever ska ges omgående till räddningstjänstens första befäl på plats.

Boende

Övernattning i markplanet bör eftersträvas.

Antalet personer i varje lokal ska begränsas så att man inte riskerar trampa på varandra och därmed fördröja en utrymning.

Övriga regler

Rökning eller öppen eld tillåts inte i någon av lokalerna.

Matlagning godtas endast på fast installerad spis

Under övernattning ska minst en ansvarig ledare finnas tillgänglig per korridor eller grupp av salar.

Samtliga ledare och övernattande ska informeras om gällande brandskyddsregler.


Sidan uppdaterades senast: