Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Hållbarhetsuppföljning

Hur hållbar är Gislaveds kommun som geografisk plats? Årligen följs kommunens strategi för hållbar utveckling upp i en statusrapport. Här kan du läsa mer om vår hållbarhetsuppföljning.

Hur följs strategin upp?

Strategin för hållbar utveckling följs upp med hjälp av prioriterade områden, sakområden och indikatorer.

Prioriterade områden

De prioriterade områdena utgörs av prioriteringar, målsättningar och inriktningar som beskriver den önskvärda utvecklingen som fastställts i strategin.

Sakområden

Inom de prioriterade områdena finns sakområden, vilket är en samling indikatorer som mäter utvecklingen inom ett visst ämne. Sakområdena beskriver trenden inom delar av de prioriterade områdena och syftar till att beskriva om utvecklingen går åt rätt håll. Sakområdenas trender bedöms med hjälp av indikatorer, vilket är ett kvantitativt verktyg som mäter förändringen inom vissa utvalda fenomen.

Indikatorer

En indikator kan definieras som ett ”kvantitativt verktyg som analyserar förändring samt mäter och kommunicerar framsteg mot hållbart användande och omhändertagande av ekonomiska, sociala, institutionella och miljömässiga resurser”. Det innebär att indikatorer är ett instrument för att mäta hur hållbar kommunens utveckling är. Indikatorer består därmed av data som möjliggör uppföljning och jämförelse med andra kommuner. En samling av indikatorer som mäter fenomen inom besläktade områden benämns sakområde.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.