Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Klimat och miljö

I kommunen arbetar vi med strategiska miljöfrågor inom en mängd områden och på flera sätt. Det handlar om klimat- och energifrågor, avfall och naturresurser, nationella miljömål och naturvård.

Växthuseffekten och klimatförändringar

I luften finns gaser som hindrar att all värme från solen åter reflekteras ut i rymden. Detta är en naturlig process som benämns växthuseffekt. Utan växthuseffekten skulle jordens klimat i genomsnitt vara 15 - 30 grader kallare och jorden därmed obeboelig.

FN:s klimatpanel IPCC är numera överens om att temperaturökning som skett sedan 1900-talets början orsakas av människan.

Det är idag svårt att förutse vad klimatförändringen kan komma att innebära. Forskarna befarar att ändrade klimatzoner, smältande glaciärer, höjda havsnivåer och mer extremväder kan bli några av följderna.

Hur påverkas kommunen av klimatförändringarna?

Klimatförändringarna gör så att extremerna ökar - det blir både varmare, torrare och blötare i kommunen. Lär dig mer i filmen!

Hur kan jag minska min klimatpåverkan?

Vi behöver alla ändra våra vanor och vårt sätt att konsumera för att nå klimatmålen. Naturvårdsverket har sammanställt flera tips och fakta om vad du kan göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Resvanor, livsmedel, boende och konsumtion av textilier är några sektorer som bidrar till en hög klimatpåverkan där vi behöver förändra vårt beteende. Läs tipsen från Naturvårdsverket

Koldioxidbudget för Gislaveds kommun

Gislaveds kommun har tillsammans med klimatrådet i Jönköpings län tagit fram en koldioxidbudget. Budgeten visar vilket utsläppsutrymme som finns inom kommunens gränser och vilka utsläppsminskningar som måste göras för att kunna uppnå parisavtalets överenskommelse.

Vad säger koldioxidbudgeten?

  • Om kommunen har samma utsläppstakt är vår budget förbrukad inom sju år
  • För att nå parisavtalet måste utsläppen minska med 12 procent om året fram till 2045
  • Transport är den största utsläppssektorn inom kommunens gränser

Se olika scenarion i webbverktyget

Digital koldioxidbudget i ClimateVisualizer

I verktyget kan du till exempel:

  • se hur länge budgeten räcker om vi fortsätter med samma utsläppsnivåer som nu.
  • laborera med olika framtidsscenarier gnom att dra i reglage för att öka och minska utsläppen inom respektive områden.
  • se effekterna av att göra kraftfulla insatser i närtid jämfört med att vänta.
  • se hur länge budgeten räcker.
  • se hur vi kan få budgeten att räcka längre.

En koldioxidbudget visar den mängd koldioxid som mest kan släppas ut inom kommunens gränser för att Gislaved ska uppfylla sin del i parisavtalet och därmed begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och som mest 2 grader celsius.

En betydande andel av våra utsläpp av koldioxid ackumuleras i atmosfären. Detta innebär att när våra utsläpp av koldioxid minskar, minskar inte koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Den ökar bara i en lägre hastighet. För att hålla oss under en viss global temperaturökning kan inte koncentrationen i atmosfären bli för hög. Koldioxidbudgeten hjälper oss därför att betrakta vårt utsläppsutrymme i likhet med hur vi tänker kring en vanlig budget – som en begränsad tillgång att förvalta över en bestämd period – där högre utsläpp idag leder till att vi måste minska dem ännu mer i framtiden.

Koldioxidbudgeten uppdateras löpande och visar utsläppen inom en rad olika områden, allt från industri till transporter. Den ger också möjlighet att analysera hur olika nivåer av utsläppsminskningar inom

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.