Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Haghultsleden

Utbyggnad av Haghultsleden i Smålandsstenar.

Nu kan du följa arbetet med Haghultsleden – den nya transportvägen för tung trafik till västra industriområdet i Smålandsstenar. Med hjälp av ny teknik kan du se filmer och drönarbilder på arbetets framfart.

Projektets tidsplan

Arbetet kommer att ske i två etapper och beräknas vara klart till vintern 2024. Etapp 1 har inletts i form av skogsröjning inför den nya vägen som ska ansluta vid Norra Nissastigen. Vägen kommer att gå genom skogen och kopplas på vid förlängningen av Oxelgatan. I samband med byggnation av väg Haghultsleden passar vi även på att utöka vattenledningsnätet.

Under tiden pågår också arbetet med etapp 2, vilket är den del som binder ihop Haghultsleden och Oxelgatan med Burserydsvägen. När detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft kommer man att bygga vidare.

Bakgrund

Syftet med Haghultsleden är att tung trafik till västra industriområdet ska kunna nå området utan att köra genom centrala Smålandsstenar. Den aktuella vägen är planerad med två körfält, ett i vardera riktningen. Haghultsleden beskrivs som en sekundär transportväg för tung trafik som ska nå eller lämna industriområdet i Smålandsstenar. Den vanliga trafiken kan fortsättningsvis gå genom tätorten, vilket är viktigt för verksamheterna där.

På sikt kommer våra kommuninvånare märka flera förbättringar i boendemiljön. Reducerat buller, färre vibrationer samt mindre mängd avgaser och utsläpp. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv ser vi att skolbarn, gående och cyklister kommer att bli tryggare i de centrala delarna av Smålandsstenar.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan