Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ny bro över Anderstorpsån i Anderstorp

En ny bro avsedd för biltrafik ska anläggas över Anderstorpsån och ansluta Götgatan på båda sidorna av åfåran i Anderstorp, en rörbro benämnt till Götgatsbro.

Götgatsbron
Götgatsbron

Bakgrund och syfte

Syftet med bron är främst att avlasta centrala Anderstorp från tungtrafik till industriområde. Stor del av tung trafik som ska angöra industriområdena väster och personbilar som skall angöra centrum, kommer köra via Oljevägen och Götgatan. Brogatan avlastas söderifrån genom att trafik söderifrån till industriområdet leds via Långgatan. Bron finns med i flertal detaljplaner för platsen. För planerad vattenverksamhet har Tekniska avdelningen sökt tillstånd enligt miljöbalken hos mark-och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Ansökan till mark-och miljödomstolen omfattar följande delar:

  • Anläggande av ny rörbro över Anderstorpsån
  • Anläggande av ny åfåran samt pumpning av grundvatten under byggtiden
  • Igenfyllning av befintlig åfåran på en sida

Ändra gällande Anderstorpsåns vattenavledningsföretag 1961 (båtnad och samfällighets saknas).

Tidplan

2020-2023

Utfördes naturinventering, utredning ,samrådsarbete med Länsstyrelsen och tillståndsprocess hos Mark- och Miljödomstolen

Under tillståndsprocessen har Tekniska avdelningen arbetat fram bro bygghandlingar.

Arbete med byggnation av Götgatsbro och anslutnings gatan Götgatan beräknas vara färdig och öppet för trafik november 2024.

2023- skogaverkning, röjning av invasiva arter, bro upphandling m.m

2024- första och andra kvartal kommer Tekniska avdelningen arbeta med att flytta ut befintliga VA ledningar, spontning, schaktning av åfåran. schaktning av brobedd.

Tredjekvartal bro montering, packning, vägbyggnation m. m.

Tredjekvartal bro öppnas för trafik.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.