Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Anmälan om undervisningslokaler

Med undervisningslokaler menas förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola eller internationell skola.

Det är viktigt att både lärare och elever har en bra inomhusmiljö. Det är den som driver verksamheten som är ansvarig.

Bygg- och miljönämnden har ansvar för tillsynen av lokalerna. Tillsynen avser miljön för eleverna. Det är Arbetsmiljöverket som har ansvaret för tillsynen över lärarnas arbetsmljö.

Anmälan av ny verksamhet

Alla nya verksamheter med undervisning ska anmälas skriftligt till kommunen. En verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan lämnats in. Även väsentliga ändringar av verksamheten ska anmälas.

Det är den som bedriver verksamheten som har ansvaret för att en anmälan blir gjord innan start. En bygglovsansökan är inte samma sak som en anmälan. Även om fastighetsförvaltare/fastighetsägare ofta ansöker om bygglov för om- och tillbyggnad av en skola eller bygger nytt är det den som driver verksamheten som ska göra anmälan.

Orsaken till anmälan är att Bygg- och miljönämnden ska få veta vilka verksamheter som bedrivs i kommunen, samt att se till att reglerna i Miljöbalken efterlevs. Nämnden får också kunskap om verksamhetens storlek och utifrån det bedöms behovet av tillsyn.

Blankett

Blankett för anmälan om undervisning Pdf, 186.6 kB.

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan som för 2024 är 2 300 kronor.

Miljösanktionsavgift

Om anmälan inte har gjorts senast sex veckor innan verksamheten påbörjas kan Bygg- och miljönämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Alla verksamheter som bedriver undervisning ska ha en skriftlig egenkontroll, läs mer om det på Folkhälsomyndighetens hemsida. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan, Folkhälsomyndigheten

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.