Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Farligt avfall – verksamheter

Du som driver företag är skyldig att se till att allt avfall från verksamheten hanteras på ett sätt som inte innebär några risker för människors hälsa eller för miljön.

Vad är farligt avfall?

Generellt gäller att de produkter som är märkta med farosymboler (röd-vit-svarta symboler) blir farligt avfall när de använts och ska kasseras. Du kan också hitta information om hur en produkt ska omhändertas i produktens säkerhetsdatablad.

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen.

Här kan du läsa mer om farligt avfall för hushåll.

Välj i första hand miljöklassade produkter

Genom att välja produkter som inte klassas som miljö- eller hälsofarliga kan du undvika att farligt avfall uppstår.

Farligt avfall från verksamheter ska rapporteras till Naturvårdsverket

Rapportering av farligt avfall sker till Naturvårdsverkets avfallsregister efter uppkommet avfall.

Transport av farligt avfall från verksamheter

Vid transport av farligt avfall inom Sverige ska ett transportdokument upprättas med uppgifter om avfallsslag, mängd, vem som lämnar avfallet och vem som är mottagare. Dokumentet ska undertecknas av avfallslämnaren.

Farligt avfall från verksamhet ska lämnas direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på regelrätt vis. Exempel på entreprenörer som tar hand om farligt avfall hittar du på SÅM:s hemsida.

Transport av farligt avfall kan ske i egen regi, men då måste du göra en anmälan till länsstyrelsen. Tänk också på att Återvinningscentral (exempelvis Mossarp) är till för hushållens farliga avfall ej företag.

Om transport av avfall (Länsstyrelsen Jönköping)

Kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Kemikalieförteckningen utgör också en grund för företagets arbete med att ersätta hälso- och miljöfarliga kemikalier med mindre farliga.

För att du ska kunna bedöma riskerna med produkten krävs att alla ingående ämnen i produkten förtecknas. Det är också viktigt att det framgår vart de kemiska produkter som används i produktionen tar vägen efter användning.

Invallning

lagring av flytande farligt avfall ska ske inom invallning eller på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp. Invallningen ska rymma den mängd vätska som finns i det största kärlet, plus tio procent av den totala volymen som förvaras inom invallningen. Kemiska produkter och farligt avfall som lagras utomhus ska förvaras inom regn- och påkörningsskyddad invallning.

Spill

Spill ska saneras omedelbart. Absorptionsmedel ska därför finnas nära tillgängligt samt kärl för att omhänderta kontaminerat material.

Mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall innebär lagring av farligt avfall som ej uppkommit inom din egen verksamhet.

Tar du emot uttjänt utrustning eller annat farligt avfall och förvarar det i butiken eller på annan plats räknas det enligt miljöbalken som mellanlagring och måste anmälas till miljöenheten.

Att mellanlagra farligt avfall är anmälningspliktigt och vid större volymer tillståndspliktigt.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.