Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Tillstånd för arbete i trafiken

Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett Grävtillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen. Om du ska utföra tunga, breda eller långa transporter måste du också söka tillstånd.

Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd. För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att gräva eller schakta i privat mark även söka ledningsanvisning. För att få gräva i allmän platsmark krävs tillstånd från handläggare på tekniska avdelningen.

Akuta grävningar

Vid akuta grävningar, som vid till exempel kabelfel, kan ansökan om grävningstillstånd lämnas i efterhand.

När grävningsarbetet är klart

När arbetet är klart ska du klarmarkera i systemet och skicka in en övertagandeblankett Pdf, 146.2 kB..

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva tillstånd från andra än bara grävtillståndet från Tekniska avdelningen i Gislaved. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på.

Läs mer på sidan om höja eller sänka marknivån.

Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna. Gislaved kommun kontaktcenter kan svara på enklare frågor eller hänvisa dig vidare.

Du kan behöva tillstånd från mark och exploatering

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), och liknande behöver du söka tillstånd hos kommunens mark och exploateringenhet

Du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen

Om platsen du vill gräva på är klassad som fornminne behöver du tillstånd från länsstyrelsen.

Du kan behöva tillstånd från fastighetsägare

Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren.

Du behöver dispens för att gräva i naturreservat

Om du vill gräva i något av naturreservat behöver du i regel dispens från reservatsföreskrifterna. Det söker du hos länsstyrelsen naturreservat.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.