Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Höja eller sänka marknivån

Marklov behövs för schaktning eller fyllning om markens höjdläge ändras avsevärt (höjning eller sänkning med mer än 0,5 meter) inom tätbebyggt område (område med detaljplan).

Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Du behöver marklov så länge:

  • Din tomt ligger inom detaljplan och du ska höja eller sänka marken mer än 0,5 meter.

Du behöver inte marklov om:

  • Din tomt ligger utanför detaljplan.
  • Din tomt ligger innanför detaljplan, men du ska inte höja eller sänka marken mer än 0,5 meter.
  • Det står i detaljplanen att du inte behöver marklov.

Läs mer om marklov Marklov - PBL kunskapsbanken (Boverket).

Några saker att tänka på

Om du ska spränga inom detaljplan behöver du tillstånd. Det söker du hos Polisen.

Om du ska använda stödmurar behöver du söka lov för dem om de är högre än 45 centimeter.

Om du håller på och bygger ditt hus och under byggtiden vill ändra marknivåerna från de som är bestämda i lovet, kontakta kommunen.

Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd (exempelvis vägar).

Beroende på hur stora markförändringar du ska göra kan du behöva anlita en kontrollansvarig.

Om du misstänker att marken är förorenad måste du undersöka det innan du börjar gräva. Anmäla och sanera förorenade områden

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.