Förvaltningar och nämnder

Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare, men hur resten av verksamheten är organiserad är upp till varje kommun att bestämma.

I Gislaveds kommun finns förutom kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd, åtta olika nämnder där varje nämnd har sitt särskilda ansvarsområde. Räddningsnämnden är gemensam med Gnosjö kommun och bygg- och miljönämnden är gemensam med Tranemo kommun.

Till varje nämnd hör en förvaltningsorganisation med anställda tjänstepersoner som utför det arbete som politikerna inom de olika verksamhetsområdena fattat beslut om. Förvaltningens uppdrag är också att utreda ärenden och ta fram underlag som ska hjälpa politikerna inför att de ska fatta beslut. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson. I varje förvaltning finns sedan en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Kontakta en politiker

Kontaktuppgifter till kommunens politiker och förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: