1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. De ansvarar för övergripande samordning och ledning av kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar även för att verksamheten i nämnderna sköts på ett ekonomiskt sätt.

Uppdrag och sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen samordnar och stödjer kommunens övriga nämnder inom bland annat ekonomi, arkiv, kommunikation, ärendehantering, personal och kvalitet.

Kommunstyrelsen har en ledningsfunktion och en styrfunktion.

I ledningsfunktionen ingår bland annat:

 • Personalpolitiken.
 • Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten.
 • Den kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd.

I styrfunktionen ingår bland annat:

  • Att leda och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.
  • Att övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.
  • Att ha fortlöpande uppsiktsplikt över nämnderna.

   • 11 januari
   • 25 januari
   • 8 februari
   • 13 februari
   • 22 februari
   • 8 mars
   • 13 mars
   • 20 mars
   • 22 mars
   • 27 mars
   • 5 april
   • 12 april
   • 19 april
   • 3 maj
   • 17 maj
   • 31 maj
   • 14 juni
   • 9 augusti
   • 23 augusti
   • 6 september
   • 20 september
   • 4 oktober
   • 11 oktober
   • 25 oktober
   • 8 november
   • 22 november
   • 6 december

   Föredragningslistor och protokoll

   I föredragningslistan kan du se vilka ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen vid ett sammanträde.

   I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet publiceras när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

   Protokoll som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

   Föredragningslistor

   Protokoll

   Prenumerera på föredragningslistor och protokoll

   Vet du om att du kan prenumerera på föredragningslistor och protokoll från våra nämnder?

   På sidan Prenumerera kan du välja vilka områden som du vill prenumerera på.

   Söker du tidigare protokoll eller handlingar?

   Vill du ta del av handlingar eller protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

   Kommunstyrelsens ledamöter

   Marie Johansson (S), ordförande
   Anton Sjödell (M), 1:e vice ordförande
   Stefan Nylén (SD), 2:e vice ordförande
   Ylva Samuelsson (S)
   Evagelos Varsamis (S)
   Jonas Ericson (M)
   Maria Gullberg Lorentsson (M)
   Sandy Lind (WeP)
   Charlotte Ström (WeP)
   Kenneth Magnusson (C)
   Fredrik Sveningson (L)
   Rut Johannesson (MiG)
   Bo Eriksson (MiG)
   Curt Vang (MiG)
   Peter Gustavsson (SD)

   Sök politiker

   Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

   Sidans innehåll senast uppdaterat:

   Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.   Annat innehåll du kanske är intresserad av

   Hitta på sidan