Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I Gislaveds kommun består kommunfullmäktige av 49 ledamöter. Det är du som kommuninvånare som bestämmer vem som ska sitta i kommunfullmäktige. Det gör du var fjärde år när det är allmänna val genom att rösta.

I Gislaveds kommun finns nio olika politiska partier representerade i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning 2023-2026

Moderaterna: 9 mandat
Socialdemokraterna: 10 mandat
Centerpartiet: 4 mandat
Liberalerna: 1 mandat
Westbopartiet: 5 mandat
Vänsterpartiet: 2 mandat
Medborgarpartiet i Gislaved: 9 mandat
Sverigedemokraterna: 7 mandat
Kristdemokraterna: 2 mandat

Under 2023 sammanträder kommunfullmäktige på följande tider:

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 23 maj (startar kl. 10.00)
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 16 november (startar kl. 10.00)
 • 14 december (startar kl. 17.00)
Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Ordinarie tid för mötet är 18.30

Kommunfullmäktiges uppgifter

I kommunfullmäktiges uppgifter ingår att:

 • Ange mål och riktlinjer för verksamheten.
 • Fastställa budget, skatt och andra ekonomiska frågor.
 • Fastställa nämndernas organisation och arbetsformer.
 • Välja ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar.
 • Välja revisorer och revisorsersättare.
 • Fastställa grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
 • Fastställa årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges föredragningslistor, protokoll och webbsändningar Öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider Öppnas i nytt fönster.

Partiernas lokala webbplatser

Besök Moderaternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Socialdemokraternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Centerpartiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Liberalernas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Westbopartiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Vänsterpartiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Medborgarpartiets i Gislaveds webbplats Länk till annan webbplats.

Besök Sverigedemokraternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Kristdemokraternas webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: