Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I Gislaveds kommun består kommunfullmäktige av 49 ledamöter. Det är du som kommuninvånare som bestämmer vem som ska sitta i kommunfullmäktige. Det gör du var fjärde år när det är allmänna val genom att rösta.

I Gislaveds kommun finns tio olika politiska partier representerade i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning 2019-2022

Moderaterna: 8 mandat
Centerpartiet: 10 mandat
Liberalerna: 2 mandat
Kristdemokraterna: 2 mandat
Socialdemokraterna: 13 mandat
Vänsterpartiet: 1 mandat
Miljöpartiet: 1 mandat
Sverigedemokraterna: 7 mandat
Westbopartiet: 4 mandat
Kommunistiska partiet: 1 mandat

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt.

Kommunfullmäktiges uppgifter

I kommunfullmäktiges uppgifter ingår att:

  • Ange mål och riktlinjer för verksamheten.
  • Fastställa budget, skatt och andra ekonomiska frågor.
  • Fastställa nämndernas organisation och arbetsformer.
  • Välja ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar.
  • Välja revisorer och revisorsersättare.
  • Fastställa grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
  • Fastställa årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges föredragningslistor, protokoll och webbsändningar Öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider Öppnas i nytt fönster.

Partiernas lokala webbplatser

Besök Moderaternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Centerpartiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Kristdemokraternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Liberalernas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Socialdemokraternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Kommunistiska partiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Sverigedemokraternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Miljöpartiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Vänsterpartiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök Westbopartiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: