Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Motioner

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag.

En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige. I listan ges en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Obesvarade motioner

2022

Kian Anderson (WeP) och Tommy Östring (WeP)
2022-03-23
KS.2022.67
Motion gällande vänort i Ukraina
Kommentar: Överlämnad den 24 mars 2022 till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har behandlat svaret på motionen den 3 maj 2023, §124 och beslutat att återremittera ärendet för fortsatt utredning av vänort i Ukraina, med anledning utifrån SKR:s inbjudan den 19-20 juni i Stockholm som handlar om att knyta nya kontakter med ukrainska kommuner.

Urban Nilsson (C)
2022-09-22
KS.2022.173
Motion gällande obebodda hus och ödetomter
Kommentar: Överlämnad den 22 september 2022 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling för beredning. Kommunstyrelsen har behandlat svaret på motionen den 5 april 2023, §79 och beslutat att ärendet återremitteras med syftet att utreda ärendet ytterligare med målet att få fram vilka resurser och kostnader som krävs för att kunna bifalla motionen. Kommunstyrelsen har hanterat ärendet på nytt och det kommer till kommunfullmäktige för beslut i september.

Peter Gustavsson (SD)
2022-11-04
KS.2022.203
Motion gällande demokratipaket
Kommentar: Överlämnad den 17 november 2022 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till enheten för kvalitet och utveckling för beredning.

2023

Åke Fridén (-)
2023-01-02
KS.2023.8
Motion gällande utveckling av äldreomsorg
Kommentar: Överlämnad den 26 januari 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

Bengt-Ove Eriksson (V) och Ronny Johansson (V)
2023-01-23
KS.2023.15
Motion gällande utredning och överväganden om andra alternativ för vård- och omsorgsboendet Lugnet, Broaryd, än successiv avveckling
Kommentar: Överlämnad den 26 januari 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige har den 15 juni 2023 behandlat svaret på motionen och beslutat att återremittera ärendet i syfte att ärendet ska beredas i socialnämnden. Kommunstyrelsen har den 9 augusti remitterat ärendet till socialnämnden för beredning med svar senast den 27 oktober 2023.

Peter Gustavsson (SD)
2023-01-23
KS.2023.16
Motion gällande utanförskapskartläggning
Kommentar: Överlämnad den 26 januari 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till avdelningen för arbete och utbildning för beredning.

Åke Fridén (-)
2023-02-19
KS.2023.23
Motion gällande åtgärder för att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen
Kommentar: Överlämnad den 23 februari 2023 till kommunstyrelsen för beredningen. Beredning av motionen pågår inom samhällsutvecklingsförvaltningen.

Ronny Johansson (V) och Bengt-Ove Eriksson (V)
2023-03-13
KS.2023.38
Motion gällande kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor.
Kommentar: Överlämnad den 23 mars 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till ekonomiavdelningen och utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsförvaltningen har utrett frågan och utbildningsnämnden har berett ärende den 13 juni 2023. Motionssvaret kommer att behandlas av kommunfullmäktige i oktober.

Lise-Lotte Jonasson (MiG)
2023-04-15
KS.2023.79
Motion gällande medicinsk fotvård på alla särskilda boende i Gislaveds kommun.
Kommentar: Överlämnad den 24 april 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning med svar senast den 29 september 2023.

Lise-Lotte Jonasson (MiG)
2023-05-15
KS.2023.85
Motion gällande att skapa en lokal bemanningsenhet för paramedicinsk personal i samverkan med kommun och primärvård.
Kommentar: Överlämnad den 23 maj 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till hr-avdelningen med svar senast den 29 september 2023.

Peter Gustavsson (SD) och Glenn Hummel (SD)
2023-06-10
KS.2023.96
Motion gällande lek/aktivitetspark för barn och ungdomar.
Kommentar: Överlämnad den 15 juni 2023 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till samhällsutvecklingsförvaltningen med svar senast den 30 november 2023.

Mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för besvarande och kan komma att utgå.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.