Ekonomi och budget

Kommunal ekonomi handlar precis som all annan hushållning om att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

Mål och budget

Kommunen gör varje år en budget som löper för ett år framåt med en utblick på två år. Där anger kommunfullmäktige vilka mål som sätts för kommunen och vilka medel som varje nämnd har för att uppnå målen. Som grund för vilka mål som sätts har politikerna bland annat en omvärldsanalys.

Årsredovisning

För att följa upp vad som sedan har hänt görs en årsredovisning där det går att läsa om hur kommunens skattemedel har använts. Gislaveds kommun följer också upp sina resultat genom att fråga medborgarna hur de trivs med kommunens verksamheter. Det görs genom olika typer av brukarundersökningar. Gislaved jämför sig också regelbundet med andra kommuner för att hitta nya sätt att förbättra verksamheten på.

Sidan uppdaterades senast: 2019-07-08