Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Fakturor från kommunen

Du som får fakturor från kommunen kan välja att betala och ta emot dessa på olika sätt.

Betalsätt

Du kan välja om du vill ha samma betalsätt för alla typer av fakturor som du får från kommunen, till exempel barnomsorg, hyra och vatten, eller om du vill ha olika.

Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen. Det du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto, senast dagen före förfallodagen. Detta betalsätt passar bra för återkommande betalningar.

Om du vill betala dina fakturor med autogiro måste du skriva på ett medgivande vilket ger oss rätt att dra pengar från det konto du har uppgett.

Du kan anmäla autogiro (ge oss fullmakt) på två olika sätt:

 1. Anmäl autogiro elektroniskt i vår e-tjänst.
 2. Anmäl autogiro genom att fylla i blankett som skickas till kommunen.

Skulle du efter att du gjort din anmälan få en ny typ av faktura, till exempel barnomsorg, hyra eller vatten och avlopp, och vill betala även den med autogiro, behöver du göra en ny anmälan.

Om fakturan betalas med autogiro står det "Faktura Autogiro" i rubriken på din faktura och ”Makulerad” på inbetalningsavin. Du ser att din faktura är betald i din internetbank eller på kontoutdraget från banken.

Om du inte längre vill betala dina fakturor med autogiro så behöver du avanmäla autogiro.

Du kan avanmäla autogiro på två olika sätt:

 1. Avanmäl autogiro elektroniskt i vår e-tjänst.
 2. Avanmäl autogiro genom att fylla i blankett som skickas till kommunen. Du kan få en blankett skickad till dig genom att kontakta kommunen.

Du kan betala din faktura från Gislaveds kommun till något av följande giron:

 • Bankgiro: 595-7014
 • Plusgiro: 479 03 02-6

Av din faktura framgår vilket OCR-nummer som du ska ange när du betalar.

Ta emot faktura

Du som kund kan välja hur du vill ta emot dina fakturor från kommunen och du kan välja olika sätt för olika typer av fakturor, till exempel barnomsorg, hyra, eller vatten och avlopp.

De olika sätt du kan välja att få dina fakturor på är följande:

Väljer du e-faktura till bank, skickas fakturan till din internetbank och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura. Med e-faktura blir betalningarna säkrare eftersom du inte riskerar att välja fel mottagare eller att mata in fel uppgifter såsom OCR-nummer, belopp och förfallodag då de redan finns registrerade. Du behöver endast kontrollera och godkänna fakturorna.

Om du inte tidigare haft e-faktura till bank från kommunen och önskar att få det gör du en anmälan i din internetbank. Du kan även avanmäla e-faktura i internetbanken.

Skulle du efter att du gjort din anmälan få en ny typ av faktura till exempel barnomsorg, hyra eller vatten och avlopp och vill få även den typen som e-faktura till bank behöver du göra en kompletterande anmälan.

Du kan göra en kompletterande anmälan eller avanmäla e-faktura till bank på två olika sätt:

Väljer du pdf-faktura via e-post skickas fakturan som en bilaga i ett mejl till angiven e-postadress.

Du kan anmäla, komplettera tidigare anmälan eller avanmäla e-postfaktura på två olika sätt:

 1. Anmäl, komplettera tidigare anmälan eller avanmäl faktura via e-post elektroniskt i vår e-tjänst.
 2. Anmäl, komplettera tidigare anmälan eller avanmäl faktura via e-post genom att fylla i blankett som skickas till kommunen.

Skulle du efter att du gjort din anmälan få en ny typ av faktura, till exempel barnomsorg, hyra eller vatten och avlopp, och vill få även den typen via e-post behöver du göra en kompletterande anmälan.

Med en digital brevlåda får du post från myndigheter och kommuner digitalt istället för på papper. Genom en digital brevlåda tar du emot din post på ett säkert, miljövänligt och snabbt sätt.

Du som har en digital brevlåda via Kivra kommer automatiskt att få dina fakturor från kommunen skickade dit. Undantag är du som anmält att få dina fakturor via e-faktura till bank, via e-post eller via peppol.

Tänk på följande:

 • Om du har autogiro dras avgiften fortfarande automatiskt, även om du har digital brevlåda.
 • Du som inte vill ha fakturor från kommunen till din digitala brevlåda, ändrar det själv i din digitala brevlåda.
 • Du som idag har e-faktura till bank eller e-postfaktura och istället vill få fakturorna till den digitiala brevlådan, gör en avanmälan för det sätt som du får fakturan idag.

Om du inte har en digital brevlåda men vill ansluta dig till en

En digital brevlåda skaffar du enklast genom att besöka DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) webbplats eller Skatteverkets webbplats. Där får du information om vilka digitala brevlådor du kan ansluta dig till. Kommunen skickar fakturor till brevlådetjänsten Kivra.

Du som inte anmält att få dina fakturor via e-faktura till bank, e-post, peppol och inte har den digitala brevlådan Kivra kommer att få dina fakturor utskickade på papper via posten.

Påminnelse och inkassokrav från Visma

Kommunen har avtal med Visma Financial Solutions för påminnelse- och inkassohantering. Det innebär att Visma kommer att skicka påminnelser och inkassokrav åt kommunen.

Visma svarar på dina frågor gällande betalning av påminnelse och inkassokrav medan kommunen svarar på dina frågor som rör grundfakturans innehåll.

Läs mer och/eller logga in för att betala en påminnelse eller inkasso på Vismas webbplats.

Kontaktuppgifter till Visma
E-post: kontakt.vfs.se@visma.com
Telefon: 0771-23 24 02

Om du fått en kreditfaktura eller betalat in för mycket på din faktura

Om du har fått en kreditfaktura som avser en faktura som redan är betald och därmed inte kan kvittas eller om du har betalat in för mycket för en faktura, uppstår i regel ett tillgodohavande. Har du ett tillgodohavande kan du välja att kvitta/reglera tillgodohavandet mot annan befintlig faktura eller att få det återbetalt.

Har du autogiro regleras tillgodohavandet automatiskt mot befintlig eller kommande faktura. Undantag är retroaktiv avgift avseende barnomsorg, i dessa fall måste du kontakta kommunen.

Du kan informera oss om hur du vill reglera ditt tillgodohavande på två olika sätt:

 1. Ansök om återbetalning eller kvittning elektroniskt i vår e-tjänst.
 2. Ansök om återbetalning eller kvittning genom att fylla i blankett som skickas till kommunen.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar som kan vara till hjälp för dig som får fakturor från kommunen.

Betala faktura

Kan jag både betala med autogiro och samtidigt få e-faktura till min internetbank?

Ja, du kan välja att betala med autogiro och samtidigt få fakturan elektroniskt till din internetbank. Då gör du två anmälningar, du anmäler att du vill ha e-faktura till din internetbank och du anmäler att du vill betala med autogiro.

Jag har anmält att jag vill betala mina fakturor med autogiro men på min faktura står det inte autogiro, varför?

Det beror i regel på att autogirot inte blivit aktivt när din faktura skickades. Det kan ta upp till två veckor för ett medgivande att blir aktivt.

Jag har tidigare betalat med autogiro men nu fungerar det inte längre, varför?

Det beror i regel på att du fått en ny typ av faktura till exempel barnomsorg, hyra eller vård- och omsorg som du tidigare inte fått. Vill du betala en ny typ av faktura med autogiro gör du en ny anmälan.

Kan jag betala någon annans fakturor med autogiro? Och hur gör jag då?

Ja du kan betala någon annans faktura, till exempel en anhörig eller en sambos fakturor med autogiro.

För att betala med autogiro måste du som ska betala skriva på ett medgivande, vilket ger oss rätt att dra pengar ifrån det konto du har uppgett.

Du kan anmäla autogiro (ge oss fullmakt) på två olika sätt:

 1. Anmäl autogiro elektroniskt i vår e-tjänst.
 2. Anmäl autogiro genom att fylla i blankett som skickas till kommunen.

Hur gör jag för att byta kontonummer för mitt autogiro om jag till exempel bytt bank?

Kontakta din nya bank så hjälper de dig med det.

Om jag inte hade pengar på mitt konto när en faktura skulle betalas med autogiro, kommer då fakturan att betalas vid ett senare tillfälle?

Nej, vi drar inte pengar från ditt konto vid ett senare tillfälle. Betala istället in fakturan manuellt till något av kommunens följande giro:

 • Bankgiro: 595-7014
 • Plusgiro: 479 03 02-6

Av din faktura framgår vilket OCR-nummer som du ska ange när du betalar.

Ta emot faktura

Jag har anmält att jag vill få mina fakturor som e-faktura till bank men har nu fått en faktura på annat sätt, varför? Och hur gör jag för att få e-faktura till bank i fortsättningen?

Det beror i regel på att din anmälan av e-faktura inte hade registrerats när din faktura skickades. Det kan ta upp till en vecka innan e-faktura registrerats.

Jag har tidigare fått mina fakturor som e-faktura till bank men har nu fått en faktura på annat sätt, varför? Och hur gör jag för att få e-faktura till bank i fortsättningen?

Det beror i regel på att du fått en ny typ av faktura som du inte fått tidigare. För att få den nya typen som e-faktura till bank behöver du göra en kompletterande anmälan.

Du kan göra en kompletterande anmälan för e-faktura till bank på två olika sätt:

 1. Anmäl e-faktura till bank elektroniskt i vår e-tjänst.
 2. Anmäl e-faktura till bank genom att fylla i blankett som skickas till kommunen.

Hur vet jag att jag fått en e-faktura till min internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera i din internetbank om du har några elektroniska fakturor som har kommit in för betalning.

Får jag även en pappersfaktura om jag får e-faktura?

Nej, när du har anmält e-faktura till bank får du inte längre någon pappersfaktura.

Vilken information får jag på e-fakturan?

E-fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

När betalas en e-faktura?

När du har godkänt e-faktura i din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Har du autogiro kommer pengarna att dras på förfallodagen.

När får jag e-fakturan?

E-fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

Vad händer om jag missar att betala en e-faktura?

Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickas en påminnelse.

Vad händer om jag byter bank när jag har e-faktura till bank?

Om du byter bank måste du göra en ny anmälan om e-faktura i din nya internetbank.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-faktura till bank?

Har du frågor om betalningen kontaktar du din bank och har du frågor om innehållet i fakturan, kontakta kommunen.

Kan jag få och betala någon annans fakturor via e-faktura i min bank? Och hur gör jag då?

Ja du kan få någon annans fakturor, till exempel en anhörig eller en sambos en sambos fakturor till din bank och betala den.

Om du inte tidigare haft e-faktura till din bank från Gislaveds kommun och önskar att få det gör du en anmälan i din internetbank.

Har du tidigare fått e-faktura från kommunen eller om du idag får det för någon typ av faktura, till exempel barnomsorg, hyra eller vatten och avlopp kan du göra en kompletterande anmälan.

Du kan göra en kompletterande anmälan e-faktura till bank på två olika sätt:

 1. Anmäl komplettering e-faktura till bank elektroniskt i vår e-tjänst.
 2. Anmäl komplettering e-faktura till bank genom att fylla i blankett som skickas till kommunen.

Jag har anmält att jag vill få mina fakturor via e-post men har nu fått en faktura på annat sätt, varför? Och hur gör jag för att få de via e-post i fortsättningen?

Det beror i regel på att din anmälan av e-post faktura inte hade registrerats när din faktura skickades. Det kan ta upp till en vecka innan e-postfaktura registrerats.

Jag har tidigare fått mina fakturor via e-post men har nu fått en faktura på annat sätt, varför? Och hur gör jag för att få e-post i fortsättningen?

Det beror i regel på att du fått en ny typ av faktura som du inte fått tidigare. För att få den nya typen som e-faktura behöver du göra en kompletterande anmälan.

Du kan komplettera tidigare anmälan om e-post faktura på två olika sätt:

 1. Komplettera anmälan om faktura via e-post elektroniskt i vår e-tjänst.
 2. Komplettera anmälan om faktura via e-post genom att fylla i blankett som skickas till oss.

Jag har anmält att jag vill få mina fakturor via peppol men har nu fått en faktura på annat sätt, varför? Och hur gör jag för att få de via peppol i fortsättningen?

Det beror i regel på att din anmälan av peppol inte hade registrerats när din faktura skickades. Det kan ta upp till en vecka innan peppol registrerats.

Jag har tidigare fått mina fakturor via peppol men har nu fått en faktura på annat sätt, varför? Och hur gör jag för att få peppol i fortsättningen?

Det beror i regel på att du fått en ny typ av faktura som tex banomsorg, hyra eller vård- och omsorg som du fått tidigare. För att få den nya typen via peppol behöver du göra en kompletterande anmälan.

Du kan anmäla peppol-faktura på två olika sätt:

 1. Anmäl peppol-faktura elektroniskt i vår e-tjänst.
 2. Anmäl peppol-faktura genom att fylla i blankett som skickas till kommunen.

Varför får jag fakturor till min digitala brevlåda när jag inte har anmält att jag vill ha det?

Om du har en digital brevlåda via Kivra kommer du automatiskt att få dina fakturor från kommunen skickade dit, om du inte aktivt har valt i Kivra att du inte vill ha brev från Gislaveds kommun dit.

Hur gör jag om jag INTE vill få fakturor till min digitala brevlåda från kommunen?

Du som inte vill ha fakturor från kommunen till din digitala brevlåda, ändrar det själv i din digitala brevlåda. Vi kan inte göra det åt dig.

Så här gör du för att inte få dina fakturor till Kivra:

 • Öppna Kivra och klicka på Mer
 • Välj sedan Inställningar
 • Klicka på Avsändare
 • Klicka på Brev
 • Sök upp och klicka på Gislaveds kommun
 • Stäng av att du vill få digital post i Kivra från den här avsändaren

Alternativt kan du göra en anmälan om att du vill få dina fakturor som e-faktura till bank, via e-post eller som peppol-faktura. Då kommer de att skickas ut på det sätt som du anmält istället för till Kivra.

Hur gör jag om jag vill byta från e-faktura/e-postfaktura till att få mina fakturor till min digitala brevlåda?

För att få din faktura till Kivra istället för till bank eller e-post behöver du avanmäla ditt nuvarande val.

Jag har anmält att jag vill få mitt tillgodohavande utbetalt men har inte fått det, varför?

Det kan ta upp till en vecka innan återbetalningen når ditt konto.

Referenskrav på din faktura

Har du någon typ av referenskrav på fakturan till dig är det viktigt att du alltid anger den till säljaren.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.