Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Mänskliga rättigheter

I kommunen arbetar vi för allas lika rätt i samhället. Alla invånare ska kunna inkluderas i allt som sker, oavsett funktionshinder, etnisk bakgrund eller kön, både i den dagliga verksamheten och när vi planerar för framtiden.

Hitta snabbt

Nyheter