Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Offentlig handling

Alla har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.

Så här gör du för att begära ut en allmän offentlig handling

För att ta del av allmänna offentliga handlingar kan du kontakta kommunens kontaktcenter via mejl kommunen@gislaved.se eller telefon 0371-810 00. Du kan även besöka kontaktcenter på adress Stortorget 1, 332 80 Gislaved.

Vad är allmänna offentliga handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Exempel på handlingar är brev, protokoll och beslut.

En handling kan vara allmän, eller inte allmän. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

En del handlingar är sekretessbelagda. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors personliga integritet, exempelvis i ärenden som rör socialtjänsten.

Offentlighet- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Kommunen avgör med stöd av lagen vad som ska sekretessbeläggas.

Du får vara anonym när du begär ut handlingar

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om det.

Hur fort lämnas handlingarna ut?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut så fort som möjligt. Hur fort du kan få ta del av handlingarna beror också på hur stor arbetsbelastning som krävs för att ta fram handlingarna.

Får handlingarna tas med hem?

Nej, men du kan läsa handlingarna på plats och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior att ta med dig. I kommunen finns en kopieringstaxa som bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar. För vanliga A3 och A4 är sida 1-9 gratis, 10 sidor kostar 60 kronor och varje sida därutöver kostar 6 kronor styck.

Kan handlingar skickas via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Du kan klaga om du anser att kommunen gjort fel

Om du nekas att ta del av en handling, ska du få ett skriftligt beslut från kommunen om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.