Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Person sitter vid skrivbord framför skärmar med Gislaveds kommuns webb

Jessica Kjellström är ansvarig för kommunens webbplats.

Det finns alltid mer

att göra när det gäller

kommunikation

Senast uppdaterad 03 februari 2023

Medarbetarskap - möt en kommunikatör. Kommunens webbkommunikatör Jessica Kjellström, beskriver sin vardag som varierad, givande och lärorik. 

Sedan drygt två år tillbaka arbetar Jessica på kommunikationsenheten, som fungerar som en stödfunktion till övriga verksamheter när det gäller kommunikationsfrågor. Enhetens främsta uppgift är att målgruppsanpassa information och välja rätt kanaler för det som kommuniceras, såväl externt till kommunens invånare som internt till medarbetare. Kommunikationen kan exempelvis vara i form av nyheter på kommunens interna eller externa webbplats, filmklipp i våra sociala meder och brevutskick till invånare. Som ansvarig för gislaved.se, har Jessica även ett förvaltarskap för vårt webbpubliceringsverktyg.

– Det som andra blir mest förvånade över när det gäller mitt jobb, är nog hur brett det är och hur mycket olika saker jag som kommunikatör förväntas kunna och göra. Ena dagen kan jag hålla i en intern webbutbildning och nästa dag kan det ha inträffat en krissituation som gör att en verksamhet behöver akut kommunikationsstöd, berättar hon.

Krav på att förmedla kommunikation

Enligt lag är man som kommun skyldig att informera de som nyttjar kommunens tjänster, om dess verksamheter. Det kan exempelvis handla om beslut som fattas, vad skattepengar används till och hur man som boende eller verkande i kommunen kan vara med och påverka. Det finns också lagkrav på kommunen som myndighet att använda klarspråk. I ett demokratiskt samhälle har alla rätt att förstå det som skrivs, vilket innebär att texter ska vara skrivna på ett enkelt och begripligt språk.

– Vårt mål med kommunikationen är att underlätta både för kommunens medarbetare och invånare. Det kan handla om stort som smått, men vi behöver ständigt vara uppmärksamma på omvärldsfaktorer som kan påverka våra verksamheter. Går vi ut med tydlig information som når rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt, via rätt kanal – så underlättar det för alla, säger Jessica.

Det är svårt att uppfylla allas önskemål

Det roligaste med yrkesrollen tycker Jessica är att arbetet är varierat och att hon ständigt lär sig nya saker, även om det kan vara svårt att hinna med allt hon vill.

– Det finns alltid mer att göra när det gäller kommunikation, men brist på pengar och tid gör det ibland svårt att uppfylla alla önskemål och idéer.

Ny webbplats

Sedan årsskiftet 2021/2022 har Jessica lagt en stor del av sin arbetstid på att ta fram en ny webbplats åt kommunen. Den nuvarande webben är nästan tio år gammal och uppfyller inte längre de lagar och krav som ställs på en kommun. Från 2018 måste exempelvis alla verksamheter som hanterar personuppgifter, följa den allmänna dataskyddsförordningen, eller gdpr (general data protection regulation) som den ofta kallas. Tillgänglighetsdirektivet är ytterligare en lag som trätt i kraft. Lagen innebär att kommunens information ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation. Till exempel ska en person som har synnedsättning, kunna ta del av innehållet med hjälp av uppläsningsverktyg, vilket kräver att webbplatsen är kompatibel med det.

– Det har hänt otroligt mycket på tio år och vår nuvarande webbplats lever helt enkelt inte upp till det som krävs eller det som vi önskar. Webbplatsen har en betydande roll i vår kommunikation. För en invånare kan det vara det första och kanske enda mötet med kommunen. Därför är det viktigt att webbplatsens utformning och innehåll är tydligt och lättillgängligt, förklarar Jessica.

Samarbete med Gnosjö kommun

Projektet med att ta fram en ny webbplats har genomförts tillsammans med Gnosjö kommun, vilket sparat både tid och pengar berättar Jessica. Under tiden som kommunernas gemensamma webbyrå har byggt upp grunden till de nya sajterna, har Jessica och Gnosjös projektledare jobbat med dess innehåll tillsammans med kommunernas webbredaktörer. Samtliga texter på nuvarande gislaved.se har omarbetats för att passa nya webbens struktur och för att uppfylla kraven på tillgänglighet och klarspråk.

– Det ligger mycket tid, arbete och pengar bakom ett webbprojekt som det här. Så, att vi varit två kommuner som samarbetat, ser jag bara fördelar med. Mallarna som tagits fram av webbyrån är i stort sett identiska, vilket har gjort att vi kunnat dela på kostnaden för konsultarbetet. Det har också varit jätteskönt att vara två som delat på ansvaret, både för att det är dubbelt så många ögon som kan upptäcka saker och komma med nya lösningar, och för att det sparat tid, säger Jessica.

Chans att tycka till

När nya gislaved.se lanseras i mitten på januari, kommer du som besökare mötas av ett lite annorlunda utseendejämfört med tidigare. På nya webbplatsen är menyn centrerad och det finns stora ytor att navigera mellan. Sökfunktionen kommer att få större utrymme än tidigare eftersom det enligt statistik på nuvarande webbplatsen är det vanligaste sättet för besökare att hitta till rätt sida.

Förslag anpassade för dig

Tack vare AI (artificiell intelligens) kommer du med tiden även att få anpassade förslag och träffar beroende på vilka sidor du tidigare har besökt. Den nya webben är utformad på ett mer användarvänligt sätt med responsiv (anpassningsbar) design så att det ska vara enkelt att hitta den information du söker, oavsett om du använder en mobiltelefon, surfplatta eller dator.

– Vi har försökt att sätta oss in i besökarens situation för att designa webben på bästa möjliga sätt. Har du förslag på förbättringar, så finns det ett formulär längst ner på varje sida där vi tacksamt tar emot idéer. Arbetet slutar inte när webbplatsen är lanserad, utan det är ett ständigt pågående arbete, säger Jessica.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.