Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Tillgänglighet i den fysiska miljön

Här kan du läsa mer om tillgänglighet i den fysiska miljön.

Personer med funktionsvariation definieras som personer med fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att de på lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

Tillgänglighet i den fysiska miljön och enkelt avhjälpta hinder

Det finns många platser som inte fungerar för bland annat funktionshindrade och äldre. Människor som behöver komma fram med rollator, rullstol eller kanske barnvagn. Dessa hinder går ofta att avhjälpa på ett enkelt sätt. Ett bättre tillgängligt samhälle innebär för exempelvis näringsidkaren större kundunderlag och därigenom en ökad omsättning.

Ansvaret för att undanröja enkelt avhjälpta hinder är respektive hus- och markägare. Det betyder att ägarna ansvarar för att hinder i den byggda miljön ska tas bort direkt.

Det finns en lathund framtagen av fastighetsägarna i Sverige. Den går att använda som en checklista för inventering av lokaler dit allmänheten har tillträde. Du hittar den på fastighetsägarnas webbplatsLänk till annan webbplats.

Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Läs mer om bostadsanpassning

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har betydande gångsvårigheter kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. I Gislaveds kommun görs ansökan hos tekniska förvaltningen. Med detta tillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade, men också på andra platser under särskilda förutsättningar.

Läs mer om parkeringstillstånd

Tillgänglighetsdatabasen

Gislaveds kommun är ansluten till tillgänglighetsdatabasen (TD). I databasen hittar du som invånare eller besökare information om den fysiska tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser i kommunen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.