Förtidsröstning med bud eller ambulerande röstmottagare

Om du inte har möjlighet att ta dig till en röstnings- eller vallokal för att rösta finns det möjlighet att rösta med bud eller ambulerande röstmottagare.

Budröstning


Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammalt. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Regler när du röstar med bud

 • Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Budet får inte hjälpa dig att göra i ordning din röst.
 • Förutom budet måste det även finnas ett vittne tillgängligt som intygar att processen går rätt till.
 • Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen, eller hämta i en röstningslokal.
 • Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.
 • Förtidsröstningen med bud får börja 24 dagar före valdagen, men rösten får lämnas in först 18 dagar innan valdagen, alltså den 24 augusti.

Ambulerande röstmottagare

Om du uppfyller kraven för att rösta med bud, men inte känner någon som kan vara bud åt dig, så kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får, till skillnad från ett bud, hjälpa dig att göra i ordning din röst om behovet finns.

Utrustning

De ambulerande röstmottagarna tar med sig blanka valsedlar och partivalsedlar för de partier som valnämnden enligt lag har ansvar för. Röstmottagarna har även med sig en lista över alla registrerade partier i de tre valen.

Bokning

De ambulerande röstmottagarna går att boka på vardagar samt under valhelgen. De ambulerande röstmottagarna går att boka även på valdagen, med avfärd från kommunhuset senast kl. 18.

Ambulerande röstmottagare bokar du genom kontaktcenter.
Tänk på att boka i god tid.

Sidan uppdaterades senast: