Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Jenny, Dan och Anna sitter på trampolinen framför simbassängen i Gislebadet.

Jenny Axelsson, Dan Seger och Anna Gamlén.

Arbetet med kommunens nya simhall är igång

Senast uppdaterad 06 april 2023

En ny modern simanläggning ska byggas på Gisleområdet i Gislaved. Under vintern har en projektorganisation bildats som ska driva arbetet med den nya simhallen. Samtidigt ska även en ny detaljplan tas fram för att göra byggnationen möjlig.

Ett 30-tal medarbetare jobbar i olika grupper för att ta fram en förstudie och underlag till en kommande upphandling. Grupperna fokuserar på olika områden som utformning och gestaltning, energi och vvs, underhåll, el, utemiljön samt upphandling. Grupper består av 3-6 personer och leds av medarbetare eller ramavtalskonsulter. Vid behov kan tillfälliga kompetenser tas in för att utföra särskilda arbetsinsatser (det kan också vara konsulter eller medarbetare).

Leder projektarbetet gör Dan Seger från Gislavedshus. Han berättar att medarbetarnas kunskap är ovärderlig i det inledande arbete som vi befinner oss i just nu.

– Jag är tacksam att det finns så kunnig och erfaren personal som vill vara med och bidra. Det är nu vi samlar all kunskap vi har i organisationen och lägger grunden för den simhall vi ska bygga, säger Dan Seger, projektledare.

Verksamhetens behov står i fokus

Den nya simhallen ska tillgodose många kommunala verksamheter och deras behov. Dialoger med invånare och föreningslivet samt utredningar som tidigare gjorts ligger till grund för hur den nya simhallen ska utformas och vad den ska innehålla. Man tittar också på hur vi kan locka andra grupper till simhallen, inom exempelvis rehabilitering och omsorg. Vatten är ett bra element för många grupper att vara i, berättar Anna Gamlén, fritid- och folkhälsochef.

– Verksamhetens behov styr och vi ska ersätta tre gamla simhallar med en ny. Vi behöver ha en 50-metersbassäng för att täcka behovet som finns idag. Det är fortfarande ganska unikt med en 50-metersbassäng i Sverige, säger Anna Gamlén. Det kommer möjliggöra att vi fortsatt kan locka andra simklubbar att komma hit för träning och tävling.

En plats för liv, lärande och rörelse

Den nya simhallen, som just nu går under arbetsnamnet Gisle simhall, ska bli en plats för liv, lärande och rörelse. Förutom en 50-metersbassäng kommer den att innehålla två multibassänger för bland annat simundervisning, skola, rehab och babysim. Botten på multibassängerna ska vara höj- och sänkbar och det ska finnas lift som hjälpmedel för att ta sig i och ur bassängen. Önskemålet är också att det ska finnas ett mindre badlandskap för familjer med små barn. Ett hopptorn för äldre barn och ungdomar har varit ett önskemål från verksamheten och en avdelning för rekreation med bastu och upplevelsedusch.

Komplex byggnad som ska hålla över tid

En utmaning med att bygga en simhall som håller över tid är vattenreningen och den fuktiga miljön som byggnaden utsätts för. Det är många system som ska samverka för att allt ska fungera som exempelvis ventilation, vattenrening och olika typer av larm.

– En simhall är en otroligt komplex byggnad och vi vill inte stressa fram de olika delarna. Nu målar vi med den stora penseln och ju längre in i arbetet vi kommer desto fler detaljer kommer på plats, säger Dan Seger.

Under byggtiden kommer den nuvarande simhallen vara kvar och bedriva verksamhet som vanligt.

Flygfoto över Gisleområdet med avgränsning för detaljplanen. 

Flygfoto över Gisleområdet.

Ny detaljplan – arbete som sker parallellt

Det är sedan tidigare beslutat att simhallen ska byggas på grönområdet norr om nuvarande sim- och sporthall och väster om ishallen. För att bygga där behövs en ny detaljplan. Samhällsutvecklingsnämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ny detaljplan inom Gisleområdet. Planens syfte är att göra byggnationen av en ny simhall möjlig.

– Det händer mycket i arbetet med den nya simhallen just nu. Även om det inte står en grävmaskin på området är det nu det viktiga grundarbetet görs, säger Jenny Axelsson, samhällsutvecklingschef. Det är stort projekt! Vi känner oss stolta över att vara en del i arbetet och längtar till den dagen då den nya simhallen står klar.

Arbetet med den nya detaljplanen kommer att ske parallellt och du kan följa processen på sidan: Detaljplan för del av Gislaved 1:27, simhall inom Gisleområdet i Gislaved.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.