Gislaveds kommun logotyp
Flaggstång med kommunens flagga som vajar

Kommunledning hämtar kunskap i Bryssel

Senast uppdaterad 16 juni 2023

I slutet av juni åker delar av kommunstyrelsen, kommunens tjänstemannaledning samt bolagschefer till Bryssel för att knyta kontakter och hämta kunskaper om EU.

Totalt handlar det om 18 politiker och tjänstepersoner från kommunen och kommunala bolag som åker till Bryssel. Syftet är att dels lära mer om EU, dels att etablera kontakter med personer på plats som jobbar i eller nära unionens beslutsprocesser.

Under de två dagarna, 26 och 27 juni, är sex programpunkter planerade och bokade. Bland annat ska man besöka EU-parlamentet och träffa flera svenska EU-parlamentariker. Ett besök till den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, finns också på programmet. Dessutom kommer man besöka Europeiska regionkommittén och Sveriges kommuner och regioners Brysselkontor.

- Utbildningsresan till Bryssel är viktig för att vi som kommun behöver få kunskap kring var inom EU som frågor hanteras, hur de hanteras och vilka vi behöver ha kontakter med för att lyfta fram det som är viktigt för Gislaveds kommun. Det finns fortfarande många saker som rör EU som vi behöver få bättre kunskaper kring, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

En del kunskaper går att hämta på hemmaplan eller digitalt och det gör vi, men för att skapa bra relationer måste vi också mötas fysiskt. Det gör vi bäst på plats med de som jobbar i eller nära beslutsprocessen. Det är vår skyldighet att ta del av det som erbjuds och mycket av arbetet vi gör idag går det hitta finansiering för i EU. De senaste fem åren har vi hämtat hem närmare 12 miljoner kronor i EU-stöd till vår kommun, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

- Närmare hälften av våra beslut i kommunen och regionen påverkas direkt eller indirekt av EU. Därför är det viktigt att såväl våra förtroendevalda som vi tjänstepersoner har en förståelse för arbetsstrukturen, samverkansmöjligheter och beslutsprocessen i EU. Då kan vi dra ännu större nytta av den genom att exempelvis söka ekonomiskt stöd ur olika EU-program, säger kommundirektör Stefan Eglinger.

Arbetar med EU-frågor på flera sätt

Att arbeta med EU-frågor är viktigt för kommunen. Förutom den utbildningsresa som nu genomförs har kommunen de senaste åren arbetat med och lyft fram olika insatser.

  • 2018 ingick kommunen i EU-handslaget där vi som kommun åtar oss att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Läs mer om kommunens EU-handslag
  • Gislaveds gymnasium är en EU-ambassadörskola. Tidigare i våras var skolan, som enda i Sverige, utvald att delta i ungdomsevenemanget Your Europé. Gymnasieeleverna fick då möjlighet att åka till Bryssel under ett par dagar och träffa ungdomar från 27 olika EU-länder för att diskutera demokrati och framtid. Läs mer om gymnasieelevernas ungdomsevenemang i Bryssel
  • Kommunen genomför regelbundet ett EU-rollspel. Senast deltog ett 150-tal gymnasieelever där syftet är att lära mer om EU, hur vi blir påverkade och hur vi kan påverka. För ett par år sedan hade ett antal elever också en frågestund med dåvarande EU-minister Hans Dahlgren.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.