Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Gul snöplog som plogar snö.

Så arbetar vi med snöröjning

Senast uppdaterad 03 februari 2023

Kommunen ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på gator, gång- och cykelvägar samt vid busshållplatser och andra allmänna platser inom tätorterna. Så här går arbetet till.

Vägarna i de centrala delarna av kommunens orter samt större gång- och cykelvägar tillhör det prioriterade vägnätet, därför plogas de först. När det arbetet är klart röjs övriga vägar och gång- och cykelvägar.

I vår interaktiva karta kan du se prioriteringsordningen för snöröjningen på våra vägar i kommunen.

Om snöröjningen

Snöröjningen görs vid 5 cm snö på gång- och cykelvägar samt de prioriterade vägarna, och vid 10 cm snö på övriga gator. Normalt startar snöröjningen efter att snöfallet har upphört och den ska vara genomförd senast 48 timmar efter att snöfallet har slutat.

I första snöröjningsläget öppnas gator och gång- och cykelvägar upp. Det innebär att det blir vallar och snöhögar utefter gatorna som inte alltid ligger på bästa stället. Dagen efter körs samma runda igen. Då trycks snön ut i kanten och man flyttar vallar och snöhögar. Efter ett rikligt snöfall tar det ungefär tre dagar innan allt är färdigt. Bortkörning av snö görs bara i de centrala delarna av tätorterna och endast då det är siktproblem och/eller platsbrist.

Läs mer om reglerna för vinterväghållning, snöröjning och sandning.

Gångbanor

Fastighetsägare är ansvariga för vinterväghållning av gångbanor intill sin egen fastighet. Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet. Skotta därför undan snön och sanda marken.

Din hjälp underlättar

För att snöröjningen ska kunna genomföras så effektivt och smidigt som möjligt, finns det lite som du kan hjälpa till med. Framförallt blir plogningen ofta sämre utförd på grund av fordon som står utmed gatan.

Hjälp oss genom att se till:

  • att gatan är fri från din bil eller andra fordon när det är dags för snöröjning
  • att grenar som hänger ut från din fastighet, över gatan, tas bort om de är under 4,6 meters höjd
  • att grenar som hänger ut från din fastighet, över gångbana, tas bort om de är under 3 meters höjd

Synpunkter på snöröjningen

Upptäcker du att vi har missat någon gata eller lämnat en snöhög på fel ställe, gör en felanmälan via vår e-tjänst.

Har du några synpunkter, vill lämna beröm, ge förslag på förändringar eller lämna ett klagomål kan du göra det via vårt webbformulär för synpunktshantering.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.