Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Om du skadats i vården

Vi är skyldiga att utreda händelser i den kommunala vården som kan leda till en skada.

När det inträffar en händelse i den vård som kommunen ansvarar för och som kan leda till en skada, är det vårt ansvar och skyldighet att informera dig och utreda händelsen.

Vi ska också arbeta förebyggande så att en liknanden händelse inte ska inträffa igen. När en vårdskada har inträffat kan du vara berättigad till ersättning.

Patientskadelagen kan ge dig rätt till ersättning

Enligt Patientskadelagen kan den som drabbas av en skada som är orsakad av eller har uppstått i samband med hälso- och sjukvård, få ersättning i vissa fall.

När du söker ersättning enligt Patientskadelagen ska du kontakta vårt försäkringsbolag Protector och göra en anmälan av din skada.

Patientförsäkringen omfattar

Du kan få ersättning enligt patientskadelagen om sannolikheten är att skadan är orsakad av:

  • Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Det förutsätter att skadan kunnat undvikas.
  • Fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav.
  • Felaktig diagnostisering.
  • Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
  • Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
  • Förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Patientförsäkringen omfattar inte

Patientförsäkringen ersätter inte skador eller komplikationer som inte hade kunnat undvikas.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.