Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Överklaga ett beslut inom vård eller omsorg

Om du är missnöjd med hela eller delar av de beslut som fattats efter att du ansökt om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskilt stöd och service vid vissa funktionshinder (LSS), kan du överklaga.

Beslut som påverkar dig personligen överklagas genom förvaltningsbesvär.

Bara den som är berörd av beslutet har rätt att överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövas själva sakfrågan och rättsinstansen kan ändra kommunens beslut.

Om du är osäker inför ett överklagande kan du kontakta din socialsekreterare eller biståndshandläggare.

Överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten, men sänds till beslutsfattaren i ärendet:

Gislaveds kommun
Socialförvaltningen
332 80 Gislaved

Tänk på att underteckna din överklagan innan du skickar den till kommunen.

Av överklagan ska det framgå:

  • Vilket beslut det gäller och eventuellt diarienummer,
  • vilket datum beslutet fattades,
  • vem det är som har fattat beslutet,
  • varför du vill att beslutet ska ändras,
  • på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras,
  • ditt eget namn, personnummer, adress och telefonnummer

Har du anlitat ombud, kan denna underteckna överklagandet. Ombudet ska då skicka med fullmakt i original och uppge namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha inkommit till socialförvaltningen inom tre veckor, räknat från den dag du fick ta del av beslutet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.