Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Tystnadsplikt och sekretess

Vi som arbetar med att ge stöd, service och omsorg samt hälso- och sjukvård till dig har tystnadsplikt.

Att vi har tystnadsplikt betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dina personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till någon annan.

Alla våra medarbetare har tystnadsplikt

Alla som arbetar, eller praktiserar, inom Socialförvaltningen har sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att all vår personal får underteckna sekretess- och tystnadspliktsförbindelser.

Sekretessen och tystnadsplikten fortsätter att gälla oförändrat även om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss.

Varken skriftligt eller muntligt

Sekretess gäller som huvudregel för alla uppgifter om personliga förhållanden som kommer till våra medarbetares kännedom, skriftligt eller muntligt. Det kan till exempel vara uppgifter om din funktionsnedsättning, familjesituation, yrke, ekonomi, sociala situation, adress och telefonnummer.

En trygghet för dig

För dig som kommer i kontakt med kommunens stöd är det viktigt att veta att de anställda inte berättar sådant som de fått veta i sitt arbete till obehöriga. Du kan också vara säker på att vi inte lämnar ut dina handlingar till andra än de, som på grund av sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem

Särskilda fall

I vissa särskilda fall kan och ska vi lämna ut uppgifter, trots sekretess och tystnadsplikt. Det gäller exempelvis vid misstanke om brott eller barn som far illa. Vi lämnar då endast uppgifterna till den berörda tjänstemannen inom förvaltningen för Individ & familjeomsorg eller till polis.

Bestämmelsen om sekretess och tystnadsplikt finns i Offentlighets- och sekretesslagen

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.