Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Farlig verksamhet

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Seveso-direktivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen som reglerar såväl företagens som kommunernas skyldigheter, i huvudsak genom lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kommunen ska upprätta en plan som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamhetens risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar.

I Gislaveds kommun finns enbart en verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen och därmed även räknas som farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor; Carpenter Engineering Foams AB i Gislaved.

Carpenter Engineering Foams AB

Verksamheten finns på Södra Storgatan i Gislaved med fastighetsbeteckning Ekhult 1 och Ekhult 13.

Carpenter Engineering Foams AB i Gislaved tillverkar skumplast för olika applikationer, till exempel bäddmadrasser och inredningar. Verksamheten i Gislaved består dels av en skumningsavdelning där själva tillverkningen av skumplasten sker i blockform, dels en lagerdel för de färdiga blocken och dels en bearbetningsdel med tillhörande lager för färdiga produkter.

För att tillverka sina produkter i skumningsavdelningen använder Carpenter Engineering Foams toluendiisocyanat (TDI), en giftig vätska. Eftersom företaget har möjlighet att lagra mer än 100 ton TDI tillhör Carpenter den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas därför av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren (företaget) är därför skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område. Företaget är även skyldig att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna efter en olycka.

TDI är en vätska som levereras till företaget i vätskeform i så kallad bulkcistern med lastbil. Den lagras i cisterner som står uppställda i brandskyddade utrymmen.

Om en olycka inträffar

All lossning av TDI görs på en särskild lossningsplats som är inbyggd och själva lagringsdelen är invallad. Övrig hantering av TDI sker inne i fabriksbyggnaden direkt vid tillverkningen av skumplast. Om en olycka skulle inträffa så är en av räddningstjänstens första uppgifter att se till att kemikalieutsläppet begränsas så att allmänheten inte drabbas av farliga ångor. Räddningstjänsten tar även beslut om utrymning och varning till allmänheten om en större olycka skulle inträffa.

Tillsynsbesök och mer information

Senaste tillsynsbesöket av Länsstyrelsen genomfördes på Carpenter under hösten 2021. Räddningstjänsten genomför utöver detta löpande samverkansmöten kvartalsvis samt egen tillsyn på verksamheten både utifrån brandskydd och den farliga verksamheten.

Vill du få mer information om Länsstyrelsens tillsynsbesök, kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller skicka e-post till Länsstyrelsen.

För mer information om verksamheten så kan du kontakta Carpenter Engineering Foams AB på telefon 0371-845 00.

Övriga ontaktuppgifter till företaget är:

Carpenter Engineering Foams AB
Box 507
332 28 Gislaved
carpenter.com/europe/sv
Kontaktformulär

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, på MSB:s webbsida kan du läsa mer om direktivet och lagstiftningen. 

Plan för räddningsinsats

Här kan du ta del av planen för räddningsinsats Pdf, 324.1 kB..

Varnings- och informationssystem

Allmänheten kring Carpenter kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om i VMA vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig. Det vanligaste är att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på Sveriges Radio P4.

Ett VMA i radio/TV upprepas till dess att det inte längre gäller och detta meddelas då av räddningsledaren.

Vid behov kan även signalen ”Viktigt meddelande” via utomhustyfoner i Gislaveds tätort användas för att komplettera ett VMA.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.