Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Tillfällig användning av offentlig plats

För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang, byggställningar eller liknande måste du söka tillstånd hos polismyndigheten

När behöver du söka tillstånd och hur går det till?

Polistillstånd behövs till exempel för:

 • Uteservering
 • Affischering, reklamskylt (även cirkusaffischering och valaffischering)
 • Byggupplag, byggnadsställning, byggskylt
 • Container
 • Reklam
 • Cirkus
 • Marknad eller annat evenemang
 • Tillfällig uppställning av fordon

Polisen sänder ansökan på remiss till kommunen, som har vetorätt. Polismyndigheten kan alltså inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.

Så här går det till att ansöka om tillstånd

 1. Kontrollera med kommunen om platsen du vill använda är ledig.
 2. Ansök om tillstånd hos polismyndigheten.
 3. Polismyndigheten skickar din ansökan på remiss till kommunen för yttrande.
 4. I kommunens yttrande tas ställning till ansökan och kommunen fastställer eventuella villkor för användandet.
 5. Yttrandet sänds åter till polismyndigheten. Om kommunen tillstyrker anmälan kan polismyndigheten utfärda tillståndsbevis.
 6. Kommunen debiterar avgiften enligt den av kommunfullmäktige antagna taxan för tillfällig användning av allmän platsmark.

Tänk på att du eventuellt måste söka andra tillstånd och lov, till exempel bygglov, beroende på vad du ska göra. För att få servera alkohol måste du ha alkoholtillstånd.

Mobil försäljning av mat (matvagn)

Önskar du starta verksamhet för försäljning av livsmedel från en mobil anläggning? Då kan du läsa mer här om vilka regler som gäller för matvagnar

 • Polisen tar ut en ansökningsavgift.
 • Kommunen tar ut avgift för användning av marken enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige.

Om arrangemanget du söker tillstånd för kräver avstängning av gator och/eller torg måste du i god tid kontakta tekniska avdelningen.

Området ska städas och återställas till befintligt skick efter tillståndstidens slut. Om extra städning eller andra åtgärder måste göras på grund av aktiviteterna, kommer du bli debiterad för detta.

Gislaveds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter ska följas.

Foto på torghuset i Smålandsstenar. En stor gul upplbåsbarpool med aktiviteter i.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.