Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Torg och allmänna platser

De offentliga platserna så som gator, gångbanor, torg och parker, är till för alla. På dessa ytor ska det vara trevligt att vara och lätt att ta sig fram. De flesta platser där allmänheten kan röra sig är offentlig plats och dessa ytor ägs ofta av kommunen.

Hitta snabbt

Nyheter