Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Förklaring av ord och begrepp för föreningar

Här kan du läsa mer om de begrepp och ord som kan dyka upp när din förening kommunicerar med kommunen i föreningsfrågor. Det kan vara bra att ha förståelse för detta under processen kring registrering, bidragsansökan och inlämning av dokument.

Frågor och svar

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas. Stadgarna bör ses över med jämna mellanrum och eventuellt uppdateras. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.

Den ekonomiska rapporten är en sammanfattning av föreningens ekonomiska aktiviteter under ett verksamhetsår. Den innehåller detaljerad information om intäkter, utgifter, kapital, samt resultaträkning och balansräkning av tillgångarna. Ekonomisk rapport är en av punkterna på dagordningen för föreningens årsmöte.

Verksamhetsberättelsen är en kort sammanfattning av föreningens aktiviteter under det gångna året. Den ska sammanställas av styrelsen inför årsmötet och ska innehålla all relevant information om så väl verksamheten som ekonomin, inklusive exempelvis vilka som sitter i styrelsen, årets viktigaste händelser, antal medlemmar, med mera.

gislaved.actorsmartbook.se är adressen till den e-tjänst (digitala system) där föreningar ansöker om bidrag, registrerar sina aktiviteter och bokar lokaler.

Alla inom föreningen som vill arbeta med e-tjänsten måste registrera användarkonton som är personliga.

Budget är föreningens ekonomiska planering av förväntade inkomster och utgifter för det kommande verksamhetsåret. Det är styrelsens ansvar att ta fram en budget som sedan ska presenteras på årsmötet.

Med bidragsberättigad förening menas att föreningen har skickat in en ansökan och godkänts av fritid- och folkhälsoavdelningen. För att bli bidragsberättigad måste föreningen klara ett antal krav, bland annat ska föreningens verksamhet riktas mot barn, ungdomar eller personer med funktionsveriation och föreningen ska vara ideell och demokratiskt uppbyggd.

En förening måste vara bidragsberättigad för att:

 • kunna söka bidrag
 • få hyra idrottshallar/anläggningar/planer till en billigare taxa (Taxa Låg)

En revisionsberättelse är ett dokument där föreningens revisorer redogör för sin granskning av hur styrelsen skött ekonomin under året. Revisorerna ska ta fram en revisionsberättelse varje år och presentera den för föreningens medlemmar på årsmötet.

I ett digitalt närvarosystem registrerar föreningens ledare vilka medlemmarna som är närvarande på aktiviteterna, exempelvis en träning.

Det är nödvändigt att föreningen registrerar medlemmarnas närvaro om föreningen vill söka och få aktivitetsbidrag.

 • Ungdomsföreningar registrera närvaro i ett digitalt närvarosystem (om föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet) eller i fritid- och folkhälsoavdelningens föreningsportal (om föreningen inte är ansluten till Riksidrottsförbundet).

För att en förening ska få bidrag för en medlem ställer fritid- och folkhälsoavdelningen vissa krav på medlemmen. En medlem som uppfyller kraven är en bidragsberättigad medlem.

Kraven är att medlemmen är:

 • barn och ungdomar (7-25 år),
 • person med funktionsvariation

 Dessutom krävs att dessa medlemmar:

 • betalar en årlig medlemsavgift till föreningen
 • aktivt deltar i föreningens planerade och ledarledda aktiviteter
 • finns med i föreningens medlemsregister

Ideella föreningar kan få bidrag (aktivitetsbidrag) för de aktiviteter föreningen genomför. Med deltagaraktivitet menas en ledarledd träning, träff eller liknande med minst tre bidragsberättigade deltagare. Aktiviteten ska vara planerad och pågå minst en timme.

Aktiviteter som inte ger bidrag:

 • fester
 • läxläsning
 • firande av högtid
 • religiösa sammankomster
 • religiösa aktiviteter så som koran-, bibel-, eller andra studier
 • entrébelagda arrangemang och matcher
 • verksamheter inom skolans ram och studiecirklar

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.