Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Regler för bokning av idrottshallar

Här informerar vi om de reglerna som finns för att få hyra en lokal eller idrottsanläggning.

Ansvar och regler

 • För att få hyra en lokal eller anläggning ska du ha fyllt 18 år.
 • Du som hyresgäst ska utse en ansvarig person, minst 18 år, som alltid ska finnas på plats under hyrestiden.
 • Du som ansvarig person ska vara först i lokalen/anläggningen och lämna den sist. Du som ansvarig person ansvarar för att material, redskap och liknande ställs tillbaka på sin plats, ljuset släcks, vattenkranar stängts av och att alla fönster och dörrar är stängda och låsta vid hyrestidens slut. Du ska också se till att grovstädning görs i använda utrymmen. Det innebär att skräp ligger i soptunnor och att det är god ordning för nästa hyresgäst.
 • Du som ansvarig person ansvarar för att inga obehöriga personer kommer in i lokalen under din bokningstid och att ingen är kvar i lokalerna efter bokningen.
 • Vid inpassering i obemannad anläggning får ytterdörren inte ställas upp.
 • Du som hyresgäst ansvarar för att själv ordna de myndighets tillstånd eller skicka anmälningar till de myndigheter som behövs för den verksamhet eller tillställning som bedrivs. Du har också ansvar att se till så att det inte är fler personer i lokalen/anläggningen än vad som är tillåtet och att nödutgångar är tillgängliga och framkomliga.
 • Vid tillställningar ansvarar du som hyresgäst för att det är ordning och att det finns de som vaktar både inom- och utomhus. Fritid- och Folkhälsoförvaltning har rätt att ta in ytterligare personal eller vaktbolag om du som hyresgäst inte kan hålla ordningen i eller i anslutning till lokalen/anläggningen, den kostnaden kommer du som hyresgäst att faktureras för.
 • Du som hyresgäst ansvarar själv för skada på eller förlust av sådant som tagits med till lokalen/anläggningen.
 • Du som hyresgäst ska betala alla sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan en ny lokal/anläggning kan bokas. Fritid- och Folkhälsoförvaltning har rätt att kräva förskottsbetalning för hyra av lokal/anläggning om det anses nödvändigt.

Användning och skick på lokal/anläggning

 • Lokaler/anläggningar hyrs ut i befintligt skick. Du som hyresgäst bedömer och tar ansvar för att lokalen/anläggningen är lämplig för den verksamhet eller tillställning som är tänkt.
 • Fritid- och Folkhälsoförvaltnings personal har rätt att när som helst under hyrestiden inspektera lokalen/anläggningen och verksamheten.
 • Om det finns en eller flera skador på lokalen/anläggningen eller andra saker som ingår i hyran, ska det anmälas till Gislaveds kommuns kontaktcenter, telefon 0371-81000, kommunen@gislaved.se. Om skadan har uppstått för att någon gjort det med meningen eller varit oförsiktig kommer betalning för att reparera skadan att krävas.
 • Om du som hyresgäst gjort så att extra städning behövs i lokalen/anläggningen kommer du att faktureras på den faktiska kostnaden för städningen.
 • Lokalen kan inte hyras ut i andra hand.

Avbokning av tider

 • Tillfällig bokning medges rätt till avbokning. Denna avbokning kommer dock att debiteras 50 % av hyreskostnaden.
 • Säsongsbokning medges rätt till avbokning. Denna avbokning kommer dock att debiteras 50 % av hyreskostnaden. (Undantag kan medges hyresgäst som ej påbörjat sin säsongsbokning.)
 • Hyresgäst som ej betalar hyresfakturan i rätt tid blir automatiskt av med sina tider.

Alkohol, tobak och djur

 • Inga alkoholdrycker får förekomma i lokaler som ägs eller hyrs av kommunen och där kommunen bedriver verksamhet.
 • Enligt lag är tobaksrökning förbjuden inom- och utomhus vid kommunens lokaler/anläggningar.
 • Inga sällskapsdjur får förekomma inom Gislaveds kommuns lokaler/anläggningar (undantag för servicehund kan göras).

Avtalsbrott och speciella omständigheter

 • Hyresavtalet slutar att gälla omedelbart vid avtalsbrott eller om din verksamhet bryter mot gällande lagstiftning.
 • Vid strejk, lockout, eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, extremt väder, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalen/anläggningen inte kan användas enligt avtalet, faktureras ingen hyra.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.