Elevhälsa

Skollagen 2 kap. 25 § föreskiver att ”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.”.

I Gislaveds kommun har varje skola sitt eget elevhälsateam som leds av rektor. I teamet ingår förutom rektor skolsköterska, kurator, specialpedagog och i vissa fall studie- och yrkesvägledare.

Den psykologiska insatsen tillkommer vid behov och skolläkaren arbetar med alla teamen.

Läs mer i Barn- och elevhälsaplan i Gislaveds kommun.PDF

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24