Elevhälsa

Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Varje skola i kommunen har sitt eget elevhälsoteam. Det är rektor som leder arbetet i elevhälsoteamet. I teamet ingår även skolsköterska, kurator, specialpedagog och i vissa fall studie- och yrkesvägledare. Skolläkaren arbetar med alla elevhälsoteam och vid behov tillkommer den psykologiska insatsen.

Kontakta skolsköterska

Kontaktuppgifter till skolsköterska finns på respektive skolas webbplats.

Sidan uppdaterades senast: