Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Retroaktiv avgiftskontroll

Retroaktiv avgiftskontroll innebär att hushållets anmälda inkomst jämförs med hushållets taxerade inkomst enligt Skatteverkets register. Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2024 görs kontroll av avgifterna avseende 2022.

Rättvist med rätt avgift

Alla som har en barnomsorgsplacering har ansvar att meddela kommunen vilken inkomst hushållet har eftersom den är grunden för barnomsorgsavgiften.

Det är en rättvisefråga att hushåll behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in pengar. Avgiftskontrollen säkerställer att alla betalar rätt avgift för sin barnomsorg.

Avgiftskontrollen

För att få fram vilket belopp du ska betala eller få tillbaka, delar vi den taxerade inkomsten med 12, vilket ger oss en genomsnittlig inkomst per månad. Om den inkomsten inte stämmer med den anmälda gör vi nya beräkningar av avgiften.

Belopp under 500 kronor på årsbasis kommer inte att faktureras eller återbetalas.

För låg avgift

Om jämförelsen visar att du betalat för låg avgift kommer du att få en faktura på mellanskillnaden. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas, och du inte beviljats anstånd med betalningen, hanteras fakturan enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande. Fakturan skickas till den som står som fakturamottagare, men det är alltid vårdnadshavare som har betalningsansvar.

Ansök om anstånd om du behöver längre tid på dig att betala

Om du behöver längre tid på dig att betala fakturan än de 30 dagarna, kan du ansöka om anstånd. För att ansöka om anstånd ska du ta kontakt med redovisningsenheten via e-post kommunen@gislaved.se eller telefon 0371-810 00. Om fakturan inte är betald efter anståndstidens utgång kommer den hanteras enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Om du inte tycker att fakturan stämmer

Om du anser att fakturan inte stämmer kan du motsätta dig fakturan skriftligt inom 14 dagar från fakturadatum. Beskriv noga vad det är du anser inte stämmer. En utredning görs och ett skriftligt svar skickas till dig.

Du skickar synpunkterna via e-post till kommunen@gislaved.se (ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden) eller till:

Gislaveds kommun
Utbildningsförvaltningen
332 80 Gislaved

För hög avgift

Om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift kommer kommunen att betala tillbaka mellanskillnaden.

Du kommer att få ett brev där det står att återbetalning kommer att göras. Samtidigt får du information om hur du ska anmäla vilket konto du vill ha utbetalningen till. Om information med kontouppgifter inte lämnas inom 30 dagar utgår vi ifrån att du haft inkomster under året som inte har kommit med i jämförelsen och att du därför anser att du inte ska ha någon återbetalning av avgiften.

Om du uppgivit inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverkets register visar att du har haft mycket låg eller ingen inkomst alls, utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan även ställa frågor via e-post till kommunen@gislaved.se (ange "Avgiftskontroll" i ämnesraden) eller via telefon 0371-810 00.

Vanliga frågor och svar kring retroaktiv avgiftskontroll

Genom avgiftskontrollen görs en uppföljning av att alla hushåll betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att kräva in det som fattas.

Taxeringsuppgifter från Skatteverket hämtas. Efter det delas hushållets årsinkomster med 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 500 kronor på årsbasis kommer avgiften inte att faktureras eller återbetalas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 mars 2016, §20, att införa retroaktiv avgiftskontroll.

Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är varje hushålls ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden till kommunen.

Du ändrar uppgifterna direkt via kommunens e-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som du enklast når via kommunens webbplats.

Ja, om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift kommer kommunen att betala tillbaka mellanskillnaden. Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 500 kronor på årsbasis kommer avgiften inte att återbetalas.

Om du uppgivit inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverkets register visar att du har haft mycket låg eller ingen inkomst utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Nej, avgiftskontrollen kan inte kopplas ihop med den vanliga barnomsorgsavgiften.

Fakturan kommer under hösten.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Om den ordinarie fakturan betalas via autogiro kommer även denna faktura att betalas via autogiro.

Du kontaktar oss via e-post till kommunen@gislaved.se (ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden) eller telefon 0371-810 00 så skickar vi ett mer detaljerat underlag till dig.

Om du anser att underlaget inte stämmer kan du motsätta dig fakturan skriftligen. Det är viktigt att du är tydlig med vad du anser är fel. När ärendet har utretts skickas ett svar till dig.

Du skickar synpunkterna via e-post till kommunen@gislaved.se (ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden) eller till
Gislaveds kommun
Utbildningsförvaltningen
332 80 Gislaved

Om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller ska du ta kontakt med redovisningsenheten via e-post kommunen@gislaved.se eller telefon 0371-810 00.

Om fakturan inte betalats under anståndstiden får du en påminnelse innan ärendet skickas vidare till inkasso.

Nej, inga barn kommer att stängas av från barnomsorgen på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan däremot gå till inkasso.

Det vanligaste felet är att man inte ändrat sin inkomstuppgift när det blev en förändring. En annan vanlig orsak är att det finns flera delar i inkomsten som är skattepliktiga, men som inte anmälts. Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler som finns. En sammanboendes inkomst ska till exempel anmälas som inkomstgrundande för avgiften, även om den personen inte är vårdnadshavare för barnet.

Du ändrar uppgifterna direkt via kommunens e-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som du enklast når via kommunens webbplats.

Med inkomst menas alla skattepliktiga inkomster, till exempel inkomst av tjänst, OB‑tillägg, övertid, föräldrapenning, sjukpenning.

Inkomster som inte är skattepliktiga, till exempel studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, etableringsstöd.

Fakturan skickas till den som var fakturamottagare det år kontrollen avser. Det är fakturamottagaren som ansvarar för att fakturan betalas.

Du kan ställa frågor till oss via e-post till kommunen@gislaved.se (ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden) eller telefon 0371-810 00.

Många gånger går det snabbare för oss att besvara e-post än telefonsamtal. Vi rekommenderar därför att du i första hand e-postar oss dina frågor. Du får ett autosvar om att ditt ärende har kommit fram, och sedan kontaktar vi dig så fort vi kan.

Information har lämnats via lärplattformen Vklass. Information har även funnits på kommunens webbplats.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.