1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Rektor
Emma Gunnarsson

Telefon
Avdelning Blåbäret: 0371-813 97
Avdelning Hallonet: 0371-815 54
Avdelning Lingonet: 0371-815 81
Avdelning Smultronet: 0371-815 55

Post- och besöksadress
Gullvivegatan 1
332 32 Gislaved

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Linnéans förskola

Välkommen till Linneans förskola! Vi finns centralt i Gislaved med en härlig gård som lockar till rörelse och naturupplevelser. Vi finns i ett mångkulturellt område vilket ger oss förmånen att mötas från många olika delar av världen och lära av varandra.

Fyra avdelningar på förskolan

Vi består av fyra avdelningar; Lingonet, Blåbäret, Hallonet och Smultronet. Våra ljusa lokaler är uppdelade i två hus. Vår gemensamma gård är stor och inbjuder till lek och rörelse. Skogen utnyttjas flitigt, både den som finns på gården och den som gränsar till förskolan. Vi samarbetar mellan avdelningarna vid öppning och stängning.

Fokus på språkutveckling

Varje barn ska känna lust att lära och vi erbjuder en rolig, spännande lärmiljö där de får möjlighet att tillägna sig ett rikt språk. Undervisningen bidrar till utveckling, välmående och lärande genom målstyrda aktiviteter, lek och möjlighet till avkoppling under dagen.

Vi har stort fokus på att utveckla svenska språket. Tillsammans undersöker vi språkets olika delar genom rim, ramsor, sånger och sagor. Barnen hos oss har många olika modersmål. De olika språken genomsyrar hela verksamheten och inspirerar barn och pedagoger till att lära sig nya ord på andra språk.

Lärande lek

Hos oss erbjuds barnen många ”olika språk” att uttrycka sig med. Stor vikt läggs vid barnens lek där många av barnens förmågor får utvecklas i samspel med kompisar och pedagoger. Musik, dans, drama och skapande aktiviteter används av barn och pedagoger i lek och temaarbeten. Till leken erbjuder vi varierade leksaker och olika material. Idag ingår modern teknik i förskolan. Vi har lärplattor som används av barn och pedagoger. 

Temainriktat arbete

En del av verksamheten är våra temaarbeten som sträcker sig över en längre period. Inspiration till temat kommer från barn och pedagogers intressen, frågor och funderingar. Innehållet varierar allt ifrån vattnets egenskaper och ödlor till sagor och experiment.

Välkomna att ha roligt och trivas tillsammans hos oss!

Så går det till när ditt barn börjar här

Introduktionsperioden sker i samråd med dig som vårdnadshavare och personal på förskolan, vi ser både till ditt och barnets behov. Du är tillsammans med ditt barn på förskolan under delar av introduktionen. Räkna med att introduktionen tar cirka två veckor. Avgift betalas från första introduktionsdagen.

Utvecklingsdagar

För att personalen ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar stänger verksamheten två dagar per termin. Kan vårdnadshavare absolut inte ordna tillsynen på annat sätt när det är stängt, ordnas tillsyn inom någon annan del av verksamheten.

Kommande utvecklingsdagar

Följande dagar är förskolan stängd:

  • Måndag 19 juni 2023
  • Torsdag 31 augusti 2023
  • Tisdag 7 november 2023
Barn på utflykt i skogen

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.



Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan