1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Rektor
Petra Sjöö

Telefon
Avdelning Trasdockan 1-3 år: 0371-817 82
Avdelning Karusellen 3-6 år: 0371-817 81

Post- och besöksadress
Furugatan 22 A-B
333 32 Smålandsstenar

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Furugårdens förskola 2

Vi erbjuder en trygg miljö med nära till natur och anpassar verksamheten till varje barns unika förutsättningar.

Samarbete och närhet

Förskolan består av två avdelningar. Trasdockan för barn 1-3 år och Karusellen för barn 3-6 år. Eftersom avdelningarna ligger i anslutning till varandra så samarbetar vi mycket. Barnen är väl bekanta med all personal i huset och vi försöker anpassa verksamheten till varje individ och efter deras förutsättningar.

Mat från grunden

I huset finns ett tillagningskök där vår kock lagar mat från grunden. På så sätt har barnen möjlighet att se hur maten tillagas samt känna doften av mat och nybakat.

Lek i mindre grupp

Våra lokaler har stora härliga ytor som ger möjlighet till lek i olika rum. Det här skapar lugn och inspiration till att leka i mindre grupp, tillfälle att leka ostört, samt minskar ljudnivån.

Temainriktat arbetsätt och nära till natur

Vi arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt som utmanar till lek, aktivitet och lärande. De olika teman består ofta av mindre projekt där barnen har stort inflytande. Utbildningen tar sin utgångspunkt i både läroplanen och det barnen visar intresse för.

Nya upptäckter i trygg miljö

Vi utmanar barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Sång, musik och utevistelse är dagliga inslag. Vi erbjuder barnen en trygg miljö, med nära till natur. Vi har nära till olika lekplatser och gångavstånd till fina skogsområden till bäckar, klätterträd, skogsstigar och kojbygge.

Berättande stärker språket

Vi lägger stor vikt på språk och arbetar med ett material som bygger på berättande och ordförståelse. Vi använder praxisalfabetet, där bokstaven illustreras med bild och rörelse. Vi gör vårdnadshavare delaktiga i verksamheten genom vår dokumentation.

Så går det till när ditt barn börjar här

Introduktionsperioden sker i samråd med dig som vårdnadshavare och personal på förskolan, vi ser både till ditt och barnets behov. Du är tillsammans med ditt barn på förskolan under delar av introduktionen. Räkna med att introduktionen tar cirka två veckor. Avgift betalas från första introduktionsdagen.

Utvecklingsdagar

För att personalen ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar stänger verksamheten två dagar per termin. Kan vårdnadshavare absolut inte ordna tillsynen på annat sätt när det är stängt, ordnas tillsyn inom någon annan del av verksamheten.

Kommande utvecklingsdagar

Följande dagar är förskolan stängd:

  • Måndag 19 juni 2023
  • Torsdag 31 augusti 2023
  • Tisdag 7 november 2023
Furugårdens förskola 2

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan