1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Modersmål och minoritetsspråk i grundskolan

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att få utveckla och använda sitt språk, både det svenska språket och sitt modersmål.

I dagsläget är det nästan 20 procent bland kommunens elever som undervisas i sitt modersmål cirka en timme per vecka.

Modersmålsundervisning får anordnas:

  • som språkval i grundskolan och specialskolan
  • som elevens val, eller
  • utanför den garanterade undervisningstiden.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

  • det finns minst fem elever som har samma modersmål,
  • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
  • det finns en lämplig lärare.

Vuxna hänvisas till SFI (svenska för invandrare).

Minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i minoritetsspråk om:

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever), och
  • det finns en lämplig lärare.

Ansökan om modersmålundervisning

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du ansöka om modersmålsundervisning. Ta kontakt med rektor på din skola för att få mer information.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan