1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kurser Högskolan på hemmaplan

Vi erbjuder högskolekurser som sänds digitalt från Borås högskola, Jönköpings University och Halmstad högskola. Det innebär att du följer undervisningen via telebild i vårt lärcentras lokaler på Gislaveds Gymnasium på schemalagd tid.

Även Yrkeshögskolekurser som är eftergymnasiala och är baserade på arbetslivets kompetensbehov och som bedrivs i nära samarbete med arbetslivet.

Våra kurser

Kursen syftar till att studenterna dels skall kunna identifiera förbättringspotential i tjänsteprocesser dels förstå hur man kan genomföra systematiska förbättringar. Utgående från principerna i Toyota Production System och Lean visas hur kartläggning av ett tjänsteflöde görs och hur olika former av slöserier kan identifieras och kategoriseras utifrån ett kund- eller brukarperspektiv. Fundamentala komponenter för stabila processer som standardiserade arbetssätt, visuell styrning och kontinuerlig mätning studeras. Avvikelser, förbättringsmål och förbättringsidéer utgör bränsle för en förbättringsprocess där prioritering, problemlösningsverktyg och rotorsaksanalyser tillsammans med en metodik för förbättringsarbetet skapar systematik och struktur. Kursen tar också upp förhållningssätt som skapar bra förutsättningar för förbättringsarbete på en arbetsplats liksom ledarskapets avgörande betydelse för att både starta upp och vidmakthålla ett systematiskt förbättringsarbete.

Genom tre inlämningsuppgifter ges studenterna möjlighet att använda kunskaperna för att kartlägga tjänsteprocesser i en verklig miljö, identifiera problem, göra rotorsaksanalyser och föreslå lösningar.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 35-50 2023

Tid: tisdagar klockan 15-18

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare Borås högskola

Ansökan

Skicka in din ansökan mellan 15 mars-17 april

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor.

Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv.Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 34-23, halvfart 2023/2024

Plats: Distans

Anordnare: Jönköping University

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen den 15 mars-17 april

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen av hur vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer genom att anlägga ett historiskt perspektiv och ställa frågor kring hur förutsättningar för lärande har förändrats/moderniserats och vilka konsekvenser detta kan tänkas

Tid och plats

Kursperiod: vecka 34-23, halvfart, ej hösten 2023

Tid: ej klart

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Jönköping University

Ansökan

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsperioden är öppen 15 mars-19 april

Kursen har som mål att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper samt förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen.Deltagarna ska erhålla kunskaper om ledarskapets tillämpning inom områden som kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuildning.Praktiska moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 44–03, halvfart 2023

Tid: troligen måndagar klockan 17.00-19.00

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Halmstad Högskola

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen 15 mars-17 april

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi.

Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 34-23 , halvfart 2023/2024

Plats: Distans

Anordnare: Jönköping University

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen 15 mars - 17 april

Nästa start tidigast hösten 2023

Vill du bli en nyckelperson på din arbetsplats? Behöver du kunskap i el
och automation för att hänga med i Industri 4.0?
Nu har du chansen att läsa till el-behörighet B på hemmaplan med ett specialanpassat utbildningsupplägg för dig som arbetar.

Kursen läses på två terminer på kvartsfart via utbildningsprogrammet LearnWARE samt med webbaserade inspelande föreläsningar. Kursen innehåller praktiska moment och erbjuds i Gislaved eller i Vetlanda vid ca 10 tillfällen under kursperioden.

Studieupplägg

Kursens erbjuds via det webbaserade interaktiva utbildningsprogrammet LearnWARE samt via webbaserade och inspelade föreläsningar. Du kan alltså sitta varsomhelst och studera. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internetuppkoppling. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig. Kursen innehåller dock några praktiska moment som kommer att erbjudas på plats i Gislaved eller Vetlanda under kvällstid vid 10 tillfällen under aktuell kursperiod.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du ta antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20% regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

Grundläggande behörighet:Länk till annan webbplats. Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Tid och plats

Kursperiod: Kursen startar eventuellt hösten 2023

Plats: Gislaveds Gymnasium

Ansökan

Ansökan är stängd

Nästa start tidigast hösten 2023

Jobbar du som undersköterska , personlig assistent eller vård-biträde?Vill du bli en nyckelperson på din arbetsplats? Behöver du kunskap i e-hälsa och välfärdsteknologi för att hänga med i den snabba teknikutvecklingeni branschen? Nu har du chansen att skaffa dig denna kompetens på hemmaplan samtidigt som du arbetar.

Studieupplägg

Kursen har ett flexibelt och valbart studieupplägg. Kursen kommer att erbjudas på plats i Gislaved för de studerande som önskar ha en fysisk lärare i klassrummet. Utbildningen kommer även att erbjudas via telebild till Vetlanda lärcentrum och Campus Hultsfred.

Detta studieupplägg passar de studerande som till exempel inte har möjlighet att pendla men önskar fysiska studiekamrater och hjälp med uppkoppling. Utbildningen kommer dessutom att erbjudas på distans. Du kan alltså sitta var som helst och följa undervisningen och interagera med lärare och övriga studiekamrater. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internet- uppkoppling.

Samtliga föreläsningar kommer även att spelas in för de som inte har möjlighet att deltaga till exempel på grund av arbete. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig bäst.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20%-regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

Grundläggande behörighet:Länk till annan webbplats. Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Tid och plats

Kursperiod: startar eventuellt hösten 2023

Plats: Gislaveds Gymnasium

Ansökan

Ansökan stängd

Betoningen ligger på de medmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden Avsikten att öka försttåelsen för konflikternas uppkomst och utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna.

Kursen vänder sig till dem som är intresserade av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett mer allmänmänskligt.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 04-23, kvarts fart.2023

Tid: varannan vecka torsdagar kl.16.00-19.00

Plats: Gislaveds gymnasium

Anordnare: Jönköping University

Ansökan

AnsökanLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stängd

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan