Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kurser Högskolan på hemmaplan

Vi erbjuder högskolekurser som sänds digitalt från Borås högskola, Jönköpings University och Halmstad högskola. Det innebär att du följer undervisningen via telebild i vårt lärcentras lokaler på Gislaveds Gymnasium på schemalagd tid.

Även Yrkeshögskolekurser som är eftergymnasiala och är baserade på arbetslivets kompetensbehov och som bedrivs i nära samarbete med arbetslivet.

Våra kurser

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor.

Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv.Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 34-23, halvfart 2024/2025

Plats: Distans

Anordnare: Jönköping University

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen den 15 mars-15 april

Ej start hösten 2024

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen av hur vissa kunskaper, färdigheter och ärderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer genom att anlägga ett historiskt perspektiv och ställa frågor kring hur förutsättningar för lärande har förändrats/moderniserats och vilka konsekvenser detta kan tänkas

Tid och plats

Kursperiod: vecka 34-23, halvfart, ej hösten 2023
Tid: ej klar
Plats: Gislaveds Gymnasium
Anordnare: Jönköping University

Ansökan

Ej ansökningsbar

Kursen har som mål att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper samt förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen.Deltagarna ska erhålla kunskaper om ledarskapets tillämpning inom områden som kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuildning.Praktiska moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 44–03, halvfart 2024

Tid: troligen måndagar klockan 17.00-19.00

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Halmstad Högskola

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen 15 mars-15 april

Kursen behandlar hållbart ledarskap med fokus på både social och miljömässig hållbarhet. Vidare diskuteras fenomen som stress, konflikt och förändringsarbete. Begrepp och teorier kring Nudging som ett sätt att leda människors val och förändra beteende tas också upp i kursen.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 03-11 2024, halv fart

Tid: kvällstid

Plats: Gislaveds gymnasium

Ansökan

Hållbart ledarskap i kris och förändring

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi.

Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 34-23 , halvfart 2024/2025

Plats: Distans

Anordnare: Jönköping University

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen 15 mars - 15 april

Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet inom el, underhållsarbete eller tillverkande produktionsarbete.Efter kursen får du begränsad auktorisation – B.

Kursinnehåll

Den pågående automatiseringen och digitaliseringen av industrin 4.0 ställer nya krav på all industripersonal. För att hänga med i den snabba utvecklingen krävs kunskaper inom både automation och ellära.

Denna kurs ger dig kunskaper inom elkraftsteknik och praktiskt ellära motsvarande Begränsad auktorisation – B (ELSÄK-FS 2017:4). Du får även kunskap om elsystemets uppbyggnad och funktion samt färdighet i att utföra installationer från ritning- och schemaläggning som omfattas av begränsad behörighet.

Kursen innehåller kunskaper om ledningsburna störningar, felsökning, underhåll av el-utrustning samt vilka lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar verksamhetsområdet. I kursen kommer du även att få lära dig att handa och felsöka enklare automatiserade enheter samt koppla enklare styrtekniska komponenter. Även programbara styrsystem ingår som tex. PLC/PC/SCL.

Studieupplägg

Kursens erbjuds via webbaserade interaktiva utbildningsprogram samt via webbaserade och inspelade föreläsningar. Du kan alltså sitta varsomhelst och studera. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internetuppkoppling. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig. Kursen innehåller dock några praktiska moment som kommer att erbjudas på plats i Gislaved.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 1 års arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du ta antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20% regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

Grundläggande behörighet:Länk till annan webbplats. Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 39-50
Kursen är på heltid
Kursen är CSN berättigad

Ansökan

Ansökningsperiod: 28 augusti-22 september
Skicka in din ansökan till Automation för industri och underhållspersonal

Kontaktperson

Birgitta Claesson
Utbildningsledare
E-post: birgitta.claesson@edu.gislaved.se
Telefon: 0371-48 50 53

Anette Hast
Utbildningssamordnare
E-post: anette.hast@edu.gislaved.se

Telefon: 0371-819 54

 

I kursen får du lära dig om olika kognitiva sjukdomar, personcentrerat arbetssätt, lågaffektivt sätt, olika kommunikationsvägar och metoder samt etiska principer och olika etiska dilemman inom kognitiv sjukdom.

Studieupplägg

Kursen har ett flexibelt studieupplägg. Utbildningen kommer att bedrivas webbaserat med tre obligatoriska träffar på plats i Gislaved. Du kan alltså sitta var som helst och följa undervisningen och interagera med lärare och övriga studiekamrater. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internetuppkoppling. Samtliga föreläsningar kommer även att spelas in för de som inte har möjlighet att deltaga till exempel på grund av arbete. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig bäst.

Utbildningslängd och studietakt

Kursperiod: vecka 40-50
Kursen är på heltid
Kursen är CSN berättigad

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20%-regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

*Grundläggande behörighet: Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Ansökan

Ansökningsperiod: 28 augusti-29 september
Ansök till utbildningen för Omvårdnad vid kognitiv sjukdom.

Kontaktperson

Birgitta Claesson
Utbildningsledare
E-post: birgitta.claesson@edu.gislaved.se

Telefon: 0371-48 50 53

Anette Hast
Utbildningssamordnare
E-post: anette.hast@edu.gislaved.se

Telefon: 0371-819 54

I kursen får du lära dig hur psykisk ohälsa kan uppstå, riskfaktorer, komplexa symptombilder, förebyggande åtgärder, personcentrerat arbetssätt samt ohälsa bland äldre ur ett mångkulturellt perspektiv. Samverka med olika professioner för att uppnå ett holistiskt hälsoperspektiv.

Studieupplägg

Kursen har ett flexibelt studieupplägg. Utbildningen kommer att bedrivas webbaserat med tre obligatoriska träffar på plats i Gislaved. Du kan alltså sitta var som helst och följa undervisningen och interagera med lärare och övriga studiekamrater. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internetuppkoppling. Samtliga föreläsningar kommer även att spelas in för de som inte har möjlighet att deltaga till exempel på grund av arbete. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig bäst.

Utbildningslängd och studietakt

Kursperiod: vecka 40-50
Kursen är på heltid
Kursen är CSN berättigad

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20%-regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

*Grundläggande behörighet: Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Ansökan

Ansökningsperiod: 28 augusti-29 september

Ansök till utbildningen för Omvårdnad för psykisk ohälsa hos äldre

Kontaktperson

Birgitta Claesson
Utbildningsledare
E-post: birgitta.claesson@edu.gislaved.se

Telefon: 0371-48 50 53

Anette Hast
Utbildningssamordnare
E-post: anette.hast@edu.gislaved.se

Telefon: 0371-819 54

I kursen får du lära dig att ge digitalt och tekniskt stöd i syfte att främja oberoende, trygghet, aktivitet och delaktighet. Du kommer även få kunskap om olika kommunikativa verktyg och metoder för att kunna handleda kollegor, anhöriga och brukare samt få lära dig att göra etiska bedömningar i användandet av den nya tekniken.

Studieupplägg

Kursen har ett flexibelt studieupplägg. Utbildningen kommer att bedrivas webbaserat med tre obligatoriska träffar på plats i Gislaved. Du kan alltså sitta var som helst och följa undervisningen och interagera med lärare och övriga studiekamrater. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internetuppkoppling. Samtliga föreläsningar kommer även att spelas in för de som inte har möjlighet att deltaga till exempel på grund av arbete. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig bäst.

Utbildningslängd och studietakt

Kursperiod: vecka 40-50
Kursen är på heltit
Kursen är CSN berättigad

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20%-regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

*Grundläggande behörighet: Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Ansökan

Ansökningsperiod: 28 augusti-29 september

Ansök till utbildningen för E-hälsa, digitalisering inom vård och omsorg

Kontaktperson

Birgitta Claesson
Utbildningsledare
E-post: birgitta.claesson@edu.gislaved.se

Telefon: 0371-48 50 53

Anette Hast
Utbildningssamordnare
E-post: anette.hast@edu.gislaved.se

Telefon: 0371-819 54

Betoningen ligger på de medmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden Avsikten att öka försttåelsen för konflikternas uppkomst och utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna.

Kursen vänder sig till dem som är intresserade av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett mer allmänmänskligt.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 04-23, kvarts fart 2023.

Tid: varannan vecka torsdagar kl.16.00-19.00

Plats: Gislaveds gymnasium

Anordnare: Jönköping University

Ansökan

Ansökan till utbildningen för Konflikt och konflikthantering stängd

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.