Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Brandskyddskontroll

Enligt lag ska brandskyddskontroll utföras på eldstäder. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister i anläggningen (eldstaden) som kan innebära risk för brand.

Om det vid kontrollen upptäcks något som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Brandskyddskontrollen kan jämföras med den obligatoriska besiktningen av bilen i säkerhetssyfte.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunen eller den som är upphandlad av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Det som kontrolleras är hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela eldningsanläggningen från eldstad till skorstensmynning. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar och även utvändigt via taket. Kontrollen sker huvudsakligen okulärt, men vid misstanke om felaktigheter kan kontrollen utökas till med någon form av provning eller mätning.

Hur ofta ska en brandskyddskontroll genomföras?

Brandskyddskontrollen sker med ett intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förerskriver. Beroende på vilken sorts anläggning du har och hur den används är intervallen för brandskyddskontrollen 3 eller 6 år. För imkanaler i storkök gäller normalt 2 år.

Normalt är intervallet tre år för alla anläggningar men för bland annat lokaleldstäder i fritidshus och de som enbart används för eldning i begränsad omfattning (och inte i första hand för uppvärmning) kan fristen sex år beslutas av brandskyddskontrollanten.

Som en tumregel för begränsad omfattning kan ca 500 kg normaltorkad ved per år eller 1-2 eldningscykler per vecka under den kalla delen av året användas. Det är alltid de enskilda förhållandena för anläggningen som avgör om fristen sex år kan tillämpas. Sexårsfrist för brandskyddskontroll ger även längre frist för sotningen

Enligt lag om skydd mot olyckor har den enskilde ansvar för att tillträde kan ske vid den aviserade tiden till de anläggningar som ska sotas eller brandskyddskontrolleras. Om inte tillträde kan lämnas så måste besöket utföras vid en annan tidpunkt vilket kan innebära ökad kostnad för dig som fastighetsägare.

Du måste därför inte vara hemma vid besöket men sotaren/teknikern behöver kunna komma in för att utföra arbetet på rätt sätt. Har du inte möjlighet att vara hemma krävs det att man tar kontakt direkt med teknikern/sotaren för att meddela att någon granne kommer att öppna eller hur tillträdet kan lösas.

Se gärna till att täcka för möbler och annat känsligt kring eldstaden för sot kan pysa ut i små partiklar som inte är direkt synliga. Ordna gärna också så att det är framkomligt till eldstaden, för säkerhets skull lägg gärna ut lite tidningar där sotaren skall gå.

Enligt lag om skydd mot olyckor har den enskilde ansvar för att tillträde kan ske vid den aviserade tiden till de anläggningar som ska sotas eller brandskyddskontrolleras. Om inte tillträde kan lämnas så måste besöket utföras vid en annan tidpunkt vilket kan innebära ökad kostnad för dig som fastighetsägare.

Du måste därför inte vara hemma vid besöket men sotaren/teknikern behöver kunna komma in för att utföra arbetet på rätt sätt. Har du inte möjlighet att vara hemma krävs det att man tar kontakt direkt med teknikern/sotaren för att meddela att någon granne kommer att öppna eller hur tillträdet kan lösas.

Se gärna till att täcka för möbler och annat känsligt kring eldstaden för sot kan pysa ut i små partiklar som inte är direkt synliga. Ordna gärna också så att det är framkomligt till eldstaden, för säkerhets skull lägg gärna ut lite tidningar där sotaren skall gå.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att tillträde kan ske på ett säkert sätt och är ansvarig för att rätta till eventuella brister i takskyddsanordningarna. Om brandskyddskontrollanten upptäcker brister i stegar, infästingar eller liknande så rapporteras detta vidare till byggnadsnämnden som kan besluta om föreläggande att åtgärda bristerna.

Som fastighetsägare bör du därför ta för vana att kontrollera följande minst en gång per år:

  • Att marken för lös stege är plan för uppställning eller att den fasta väggstegen inte har skador och känns stabil att klättra på.
  • Glidskyddet för lös stege ska vara väl förankrat i takfoten och inte ha skador. Detta kan du prova genom att hänga stegen i skyddet och sedan försiktigt belasta stegen med din egen vikt, glidskyddet ska då hålla för den belastningen.
  • Stegjärn eller stege på taket behöver vara väl förankrat och inte sitta löst eller ha skador av t ex rost i infästningar eller steg.
  • Om du har en arbetsplattform eller annan anordning vid skorstenen så ska den klara belastningen lika bra som glidskydden och känns väl förankrad.

Har du frågor eller funderingar kan sotaren ge dig råd om takskyddet. Du kan även kontakta en takläggare eller snickare som kan hjälpa dig.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.