Sota själv

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har den enskilde rätt att ansöka om medgivande för sotning (rengöring) av egen anläggning. En förutsättning för att man skall få sota själv är att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att få medgivande gäller endast själva sotningsdelen, brandskyddskontrollen ska utföras av kommunen eller kommunens entreprenör.

För att få medgivande att sota sin egen fastighet måste man bland annat styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett intyg från en genomgången kurs, som Brandskyddsföreningens utbildning om att sota själv eller en studiecirkel med relevant innehåll är exempel på hur man kan styrka sin kunskap.

Den som har medgivande att sota sin egen anläggning ska fylla i en sotningsjournal. Vid brandskyddskontrollen ska denna sotningsjournal visas upp för kommunens brandskyddskontrollant.

Sidan uppdaterades senast: