Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad.

Läs mer på Boverkets hemsida om kontrollansvarig

Kontrollansvarigs uppgifter

Den kontrollansvarige ska även biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs, i fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall, se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt bygg- och miljöavdelningen Gislaved - Tranemos arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige ska dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Pdf, 80.2 kB.

Det är den kontrollansvariges uppgift att avge ett yttrande till byggherren och bygg- och miljöavdelningen Gislaved - Tranemo som underlag för slutbesked.

Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag ska denne meddela detta till bygg- och miljöavdelningen Gislaved - Tranemo.

Ärenden som inte kräver någon kontrollansvarig

Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan