Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Ett hus med kulturhistoriska värden ställer krav på dig som husägare. Grundregeln är att behålla byggnadens kulturhistoria och arkitektur i så lång utsträckning som möjligt genom att exempelvis använda material och metoder som stämmer överens med byggnadens originaluttryck. Det ställs också krav när du bygger nytt i ett område som har kulturhistoriska värden.

För några år sedan inventerades alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Gislaved med omnejd och samlades i en karta. Om du vill veta om ditt hus har ett kulturhistoriskt värde så kontakta oss.

Om du äger ett hus med kulturhistoriska värden

Du måste alltid göra en bygganmälan om du vill renovera eller bygga om ett hus som är av kulturhistoriskt värde. Din ansökan bedöms utifrån husets kulturhistoriska kvaliteter, karaktär, arkitektur, placering i landskapet, utformning och skala.

Du kan också kontakta vår kommunantikvarie och få råd och tips kring byggnadsvård och innan du ska bygga om eller bygga till ditt hus.

Olika typer av skydd för värdefulla hus

Ett hus kan ha olika typer av skydd. Det starkaste skyddet är att förklara byggnaden som byggnadsminne. Det är Länsstyrelsen som gör det och skyddet regleras av Kulturmiljölagen. Om ett byggnadsminne ska ändras måste Länsstyrelsen godkänna det och du kan samtidigt söka bidrag för underhållskostnader hos Länsstyrelsen.

Om byggnaden ingår i en miljö som är förklarad som Riksintresse för kulturmiljövården får du inte göra ändringarna som stör riksintressets värden. Det är kommunens ansvar att se till att ny bebyggelse inte stör riksintresset. Länsstyrelsen avgör om det innebär en påtaglig skada och kan vid exempelvis en planprocess anmärka på detta.

I detaljplanen kan kommunen skydda byggnader mot att rivas och ge olika typer av skyddsbestämmelser: rivning (r), varsamhets- (k) eller skyddsbestämmelser (q).

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.