Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ritningar

Hos bygg- och miljöavdelningen finns bygglov med tillhörande ritningar för de flesta av husen i Gislaveds kommun. För en del fastigheter finns även konstruktions- och VVS-ritningar.

Innan du köper ett hus eller när du ska ändra eller bygga till kan du vända dig till bygg- och miljöavdelningen för att studera ritningar på huset. Hör av dig till kontaktcenter för att beställa kopia.

Köpa kopia av ritning

Du hittar kostnader för kopior i vår kopieringstaxa.

Tänk på att gamla ritningar inte alltid är korrekta och att du som byggherre (beställare) ansvarar för att de nya ritningarna du lämnar in stämmer.

Ta fram din egen ritning

Du får själv göra din bygglovsritning. Kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar. Om ritningen inte uppfyller minimikraven när den lämnas in förlängs bygglovsprocessen genom att vi kommer att kräva in en ny ritning.

Vilka krav ställer vi på ritningar?

Minimikravet är att ritningarna ska vara enligt branschstandard.

Ritningarna ska vara:

  • Ritade med rena svarta linjer på vitt papper, antingen för hand med linjal eller datorprogram.
  • Måttsatta med tydliga siffror, bokstäver och symboler.
  • Skalenliga, 1:100 eller 1:50 för plan-, fasad- och sektionsritningar, skalan ska stå på ritningen. Kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in till kommunen.

Det ska även tydligt framgå vad som ska byggas och vad som är befintligt. Utritade byggnader ska vara lägesbestämda mot tomtgräns.

Följande är bra att tänka på

Det är bra om det finns en ritningsruta med information om fastighetsbeteckning, skala, datum samt ritningsnummer. Informationen som finns på ritningen ska vara aktuell så om ritningen baseras på en äldre ritning från ett tidigare bygglov eller liknande får inga gamla stämplar eller liknande finnas kvar.

Detaljnivån ska vara så noggrann att handläggaren kan skapa sig en verklighetstrogen bild av hur det som ska byggas kommer att se ut. Det räcker till exempel inte att presentera vindskivor, fönster och så vidare med ett enkelt streck.

Byggnadsförslaget ska vara genomprojekterat. Det innebär att bland annat att takfötter (gränsen mellan tak och yttervägg) och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas, och marklinjer ska redovisas – befintliga och nya. Linjerna ska möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara och att utformningen kan bedömas.

Varför kräver vi så detaljerade ritningar?

Anledningen till att det krävs detaljerade och tydliga ritningar även vid en mindre byggnation är att:

  • Ett bra underlag minskar risken för fel och missförstånd mellan inblandade parter.
  • Både vi och de grannar som ska yttra sig kan göra en korrekt bedömning av vad projektet avser.
  • Även en liten ändring eller byggnad kan påverka omkringliggande miljö och dess utseende avsevärt.
  • Om ritningen har god detaljrikedom ökar chansen för att man i ett tidigt skede upptäcker problem med vald utformning.
  • Om projektet ska utföras av entreprenör kan ett bra underlag ge ett bättre anbud samt minska risken för missförstånd.
  • Bygglovsritningar ska arkiveras och sparas för framtiden.

Arkiv

Läs mer om kommunens arkiv här

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.