Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Mättjänster- utstakning och lägeskontroll

Här hittar du information om de mättjänster som du kan beställa av oss för att fastighetsgränser, byggnader, anläggningar, vatten och avlopp ska komma rätt i plan och höjd enligt detaljplan och bygglov. Mätningar utförs också för uppbyggnad och underhåll av kartdatabaser.

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning eller utsättning innebär att vi markerar ut på plats var byggnaden ska stå innan byggnadsarbetet påbörjas.

Detta säkerställer att byggnaden blir uppförd på rätt plats inom fastigheten och med den golvnivå som angivits i bygglovet. Fel kan leda till krav på
skadestånd och höga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Det är kommunen som utför utstakningen, men du kan också välja att någon annan gör det och då anlita någon sakkunnig.

Om någon annan än kommunen ska utföra utstakningen krävs att personen kompetensmässigt uppfyller Lantmäteriets riktlinje om ”Grundläggande mätteknisk färdighet”.

För denna färdighet krävs examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterat med praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år. Exempelvis 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.

Mer information om grundläggande mätteknisk färdighet- Lantmäteriet

Kontakta oss för att ansöka om godkännande av mätteknisk färdighet.

Beställa utstakning och lägeskontroll

I ditt bygglov står det om du behöver utstakning för ditt bygge. Där står också om du behöver göra en lägeskontroll så att byggnaden hamnar på rätt ställe. När du
fått startbesked på din bygglovsanmälan är det dags att beställa utstakning.

Beställning av utstakning/lägeskontroll görs via e-post till kommunen eller på telefon. Beställ gärna ca: 5 dagar innan.

När utförs utstakning och lägeskontroll?

Grovutstakning

Grovutstakning sker innan schaktning påbörjas och innebär att stakkäppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. En byggfix, också kallad höjdfix, sätts ut i samband med grovutstakningen.

Finutstakning

Finutstakning sker oftast efter schaktning och innebär att profiltrådar spänns upp i blivande fasadliv. Innan utstakningen sätter byggherren upp profilstolpar ca 1m utanför byggnadens hörn. Profilstolparna måste ha god stabilitet för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Byggherren tillhandahåller profilstolpar och profilbräder kart- och mätenheten tillhandahåller profiltråd.

OBS! Innan finutstakning utförs krävs ett startbesked.

Profilstolpar vid finutstakning

Lägeskontroll

Lägeskontrollen görs för att kontrollera att byggnaden hamnar på rätt ställe enligt bygglovet, både i plan och höjd. Det är viktigt att kontrollen genomförs före gjutning för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Få hjälp med mätningar och beräkningar

  • Inmätning
  • Utstakning
  • Lägeskontroll
  • Arealmätning
  • Gränsvisning
  • Sättningsmätning

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.