Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Värmepumpar berg, jord och sjövärme

För att installera berg-, jord-, sjö- eller grundvattenvärme behöver en ansökan gällande värmepumpsanläggning göras.

Att installera en värmepump är ett klimatsmart sätt att utnyttja energin som finns lagrad i luften, berget, vattnet eller i marken. Med en värmepump får du ner energikostnaderna samtidigt som du gör en insats för klimatet.

Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste du anmäla att du installerar en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten.

Så ansöker du

Du behöver lämna in din ansöker minst sex veckor innan du ska installera värmepumpen. För att ansöka om värmepumpsanläggning:

  • använd vår e-tjänst för anmälan om värmepumpsanläggning eller kontakta kommunens kontaktcenter och be om en blankett.
  • skicka med en karta där den planerade värmepumpsanläggningen är inritad (situationsplan).
  • skicka med om det finns dricksvattenbrunnar som ligger närmare än 50 meter från borrhålet och/eller enskilda avloppsanläggningar (avlopp som inte är kommunens).
  • skicka med medgivande från dina grannar.

Handläggningsavgift

Att ansöka/anmäla om Jordvärmepump, bergvärmepump eller sjövärmepump kostar ca: 2 100 kronor.

Före, under och efter

  • Tänk på att du behöver prata med dina grannar om det du önskar göra. Vi kommer också höra dina grannar om åtgärden är närmre än 10 meter från grannens tomtgräns.
  • Efter du skickat in ansökan får du ett beslut.
  • Tre veckor efter att du fått ditt beslut kan du börja göra åtgärder. När vi skickar ut ett beslut har dina berörda grannar möjlighet att överklaga. Så vänta tre veckor innan du börjar göra åtgärder.

Luftvärmepump kräver ingen anmälan

  • Du behöver inte anmäla om du skaffar en luftvärmepump, men det är viktigt att tänka ut en bra placering så den inte stör.

Buller kan störa grannarna

En luftvärmepump kan ge upphov till höga ljudnivåer, så tänk på att placera den så att risken för bullerstörningar minskar. Om luftvärmepumpen är felaktigt placerad i byggnaden kan vibrationer som i sin tur orsakar stomljud uppstå. Kontakta gärna dina grannar före installationen.

Ta reda på vilken ljudnivå som värmepumpen ger, både för din egen och dina grannars skull.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan