Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Invasiva arter

Svarthuvad snigel, jättebalsamin, jätteloka och parkslide är exempel på invasiva arter som sprider sig i kommunen.

Bekämpa invasiva arter

Vi rekommenderar dig som är fastighetsägare att bekämpa invasiva växtarter enligt Naturvårdsverkets råd och anvisningar.

Hantera växtavfall säkert

Om det finns invasiva arter som är EU-listade vid din fastighet är det du som ansvarar för att ta bort dem. Växtavfall från spridningsbenägna invasiva arter måste hanteras med stor försiktighet. Till exempel kan små växt- och rotbitar från parkslide växa upp till nya plantor. Även jättebalsamin är väldigt lättspridd.

Läs mer om hur du hanterar invasiva arter som växtavfall på SÅMs hemsida.

Om du har en mindre mängd växtavfall av invasiva främmande arter lägg det i dubbla plastpåsar och lägg det i facket för restavfall i ditt avfallskärl. Avfallet går sedan till förbränning och risken för spridning försvinner.

Om du har en något större mängd växtavfall, av invasiva främmande arter, motsvarande en sopsäck (ca 120 liter), lämna avfallet i en hopknuten säck på återvinningscentralen. Undvik att få med jord och sten i växtavfallet. Din sopsäck med växtavfall från invasiva arter lägger du i containern för restavfall/brännbart – INTE i containern för trädgårdsavfall.

Vanligtvis är det förbjudet att slänga trädgårdsavfall i restavfallet/brännbart, i de här fallen går det bra men informera först personalen vid återvinningscentralen om vad du har i säcken.

Rapportera om du hittar invasiva arter

Om du stöter på en invasiv art i naturen kan du rapportera det. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns, för att kunna begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids.

Enklast gör du detta genom att rapportera beståndet på artdatabanken: Invasiva arter (Artdatabanken).

Invasiva arter i Sverige

Invasiva arter är växter, djur och svampar som kommit till Sverige med hjälp av människan. Deras spridning i naturen är ett hot mot vår biologiska mångfald, eftersom de inte ingår i det svenska ekosystemet har de inga naturliga fiender och kan sprida sig väldigt mycket. Både kommunen och privatpersoner har ansvar för att bekämpa dem.

I Sverige finns i dag cirka 400 invasiva arter. En del av dessa finns i Jönköpings län, till exempel jätteloka, parkslide och jättebalsamin. I Gislaved har vi framförallt problem med de invasiva arterna jätteloka, parkslide och jättebalsamin. På Naturvårdsverket finns information om de problemarter som förekommer i Sverige.

De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.

Kontakta kommunen om du har frågor kring bekämpning av invasiva arter

Har du frågor om invasiva arter eller önskar rådgivning gällande bekämpning är du välkommen att höra av dig till oss på kommunen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.