Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Naturvård, parker och sjöar

Kommunen har en rik och varierad natur. De småskaliga småländska jordbruksmarkerna ligger insprängda i landskapet. Skogen domineras av gran och tall men inslag av bok och ek förekommer också.

Här får du information om hur du söker naturvårdsbidrag eller hur du gör om du upptäcker en invasiv art i din trädgård eller i naturen.

Hitta snabbt

Nyheter